Official Gazette

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2021.524 | obwieszczenie z dnia 26 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021 r.

M.P.2021.522 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.521 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.520 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie.

M.P.2021.519 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2021.518 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2021.516 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Potępienie działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego.

M.P.2021.515 | uchwała z dnia 27 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.514 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wzorce jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

M.P.2021.513 | obwieszczenie z dnia 26 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.512 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2020 r.

M.P.2021.511 | komunikat z dnia 28 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa dochodów gmin i powiatów w 2020 r. przypadających na jednego mieszkańca.

M.P.2021.510 | obwieszczenie z dnia 26 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana uchwały w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022.

M.P.2021.509 | uchwała z dnia 6 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.508 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.507 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.506 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.505 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.504 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.503 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.502 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2020.

M.P.2021.500 | uchwała z dnia 5 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Wybór członka Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2021.497 | uchwała z dnia 20 maja 2021 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 75. rocznicy wznowienia "Wiadomości".

M.P.2021.496 | uchwała z dnia 20 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.495 | postanowienie z dnia 11 maja 2021 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych.

M.P.2021.492 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Zbigniewa Wilka.

M.P.2021.490 | postanowienie z dnia 18 maja 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.489 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.488 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Podjęcie działań na rzecz zwiększenia mobilności europejskich Seniorów.

M.P.2021.487 | apel z dnia 13 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2021.486 | obwieszczenie z dnia 19 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Wysokość kwot premii i kosztów przejazdu.

M.P.2021.484 | obwieszczenie z dnia 19 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.483 t.j. | uchwała z dnia 30 lipca 1992 r. | Akt obowiązujący

Stawki opłat na rok 2022 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

M.P.2021.482 | obwieszczenie z dnia 17 maja 2021 r. | Akt oczekujący

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

M.P.2021.481 | uchwała z dnia 13 maja 2021 r. | Akt indywidualny

100-lecie III Powstania Śląskiego.

M.P.2021.475 | uchwała z dnia 12 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Roczna kwota graniczna.

M.P.2021.472 | obwieszczenie z dnia 17 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.471 | postanowienie z dnia 30 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2021.470 | postanowienie z dnia 29 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.469 | postanowienie z dnia 29 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2021.468 | postanowienie z dnia 26 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.467 | postanowienie z dnia 24 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.466 | postanowienie z dnia 24 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2021.465 | postanowienie z dnia 24 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.464 | postanowienie z dnia 24 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.463 | postanowienie z dnia 18 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.462 | postanowienie z dnia 18 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2021.461 | postanowienie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.460 | postanowienie z dnia 17 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.459 | postanowienie z dnia 18 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.458 | postanowienie z dnia 18 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.457 | postanowienie z dnia 11 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiany wprowadzone do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

M.P.2021.456 | komunikat z dnia 11 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.455 | postanowienie z dnia 26 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.454 | postanowienie z dnia 10 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.453 | postanowienie z dnia 8 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.452 | postanowienie z dnia 3 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.451 | postanowienie z dnia 10 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024.

M.P.2021.450 | uchwała z dnia 30 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik rocznej waloryzacji.

M.P.2021.448 | komunikat z dnia 13 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2020 r.

M.P.2021.446 | obwieszczenie z dnia 13 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2021.445 | postanowienie z dnia 4 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2021.444 | postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2021.443 | postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.442 | postanowienie z dnia 22 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.441 | postanowienie z dnia 11 lutego 2021 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2021 r.

M.P.2021.440 | komunikat z dnia 12 maja 2021 r. | Akt nienormatywny