Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.25.260 | postanowienie z dnia 14 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.25.259 | postanowienie z dnia 14 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Polityka regionalna państwa.

M.P.1996.25.258 | rezolucja z dnia 29 marca 1996 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 20 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

M.P.1996.24.257 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1996.24.255 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.24.250 | postanowienie z dnia 7 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.1996.23.249 | obwieszczenie z dnia 25 marca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1996.23.248 | zarządzenie z dnia 27 marca 1996 r. | Akt jednorazowy

Wzory kwestionariuszy spisowych do powszechnego spisu rolnego 1996 roku.

M.P.1996.22.247 | zarządzenie z dnia 15 marca 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.22.246 | postanowienie z dnia 7 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

M.P.1996.21.244 | zarządzenie z dnia 22 marca 1996 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.21.241 | postanowienie z dnia 7 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Wybór posła - członka Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.1996.21.240 | uchwała z dnia 15 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Przygotowanie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej.

M.P.1996.21.239 | uchwała z dnia 14 marca 1996 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1996 r.

M.P.1996.20.238 | obwieszczenie z dnia 18 marca 1996 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1996 r.

M.P.1996.20.237 | obwieszczenie z dnia 18 marca 1996 r. | Akt nienormatywny

Określenie obowiązku przekazywania danych statystycznych z roku 1996.

M.P.1996.20.236 | zarządzenie z dnia 14 marca 1996 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1996.20.235 | zarządzenie z dnia 20 marca 1996 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 1996 r.

M.P.1996.19.234 | obwieszczenie z dnia 15 marca 1996 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 1996 r.

M.P.1996.19.233 | obwieszczenie z dnia 15 marca 1996 r. | Akt nienormatywny

Obowiązki sprawozdawcze.

M.P.1996.19.232 | zarządzenie z dnia 20 lutego 1996 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1996.19.230 | zarządzenie z dnia 14 marca 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.19.228 | postanowienie z dnia 31 stycznia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.19.227 | postanowienie z dnia 31 stycznia 1996 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 1996 r.

M.P.1996.18.226 | obwieszczenie z dnia 6 marca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.

M.P.1996.18.223 | uchwała z dnia 20 lutego 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie Komitetu Spraw Obronnych Rady Ministrów.

M.P.1996.18.222 | uchwała z dnia 20 lutego 1996 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.18.221 | postanowienie z dnia 23 stycznia 1996 r. | Akt indywidualny

Kompleksowa ochrona lasów i racjonalna gospodarka leśna.

M.P.1996.18.220 | uchwała z dnia 1 marca 1996 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1996.16.218 | obwieszczenie z dnia 4 marca 1996 r. | Akt jednorazowy

Obowiązki sprawozdawcze szkół wyższych w zakresie statystyki finansów za rok 1995.

M.P.1996.16.216 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1996 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja zawodów i specjalności.

M.P.1996.16.215 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.16.213 | postanowienie z dnia 31 stycznia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.16.212 | postanowienie z dnia 18 stycznia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.16.211 | postanowienie z dnia 15 stycznia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.16.210 | postanowienie z dnia 15 stycznia 1996 r. | Akt indywidualny

Ustalenie wykazów towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą.

M.P.1996.15.206 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1995 r.

M.P.1996.15.204 | zarządzenie z dnia 16 lutego 1996 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

M.P.1996.15.203 | zarządzenie z dnia 23 lutego 1996 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1996.15.201 | postanowienie z dnia 18 stycznia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.15.200 | postanowienie z dnia 15 stycznia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.1996.15.199 | postanowienie z dnia 21 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.15.198 | postanowienie z dnia 21 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.15.197 | postanowienie z dnia 20 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1996.15.196 | postanowienie z dnia 19 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.15.195 | postanowienie z dnia 19 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.15.194 | postanowienie z dnia 18 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.15.193 | postanowienie z dnia 18 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.15.192 | postanowienie z dnia 18 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.15.191 | postanowienie z dnia 18 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.15.190 | postanowienie z dnia 18 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.15.189 | postanowienie z dnia 18 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.15.188 | postanowienie z dnia 15 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.15.187 | postanowienie z dnia 15 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1996.15.186 | postanowienie z dnia 15 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.15.185 | postanowienie z dnia 15 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1996.15.184 | postanowienie z dnia 14 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.15.183 | postanowienie z dnia 12 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.1996.15.182 | uchwała z dnia 16 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałka Sejmu.

M.P.1996.15.181 | uchwała z dnia 16 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Wotum zaufania dla Rady Ministrów.

M.P.1996.15.180 | uchwała z dnia 15 lutego 1996 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie posła Włodzimierza Cimoszewicza ze stanowiska wicemarszałka Sejmu.

M.P.1996.15.179 | uchwała z dnia 14 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.13.176 | postanowienie z dnia 12 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.13.175 | postanowienie z dnia 12 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1996.13.174 | postanowienie z dnia 11 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.13.173 | postanowienie z dnia 11 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.13.172 | postanowienie z dnia 8 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny