Monitor Polski

Określenie placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych.

M.P.1996.64.592 | zarządzenie z dnia 15 października 1996 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów.

M.P.1996.64.590 | postanowienie z dnia 30 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.64.589 | postanowienie z dnia 15 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.64.588 | postanowienie z dnia 15 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.64.587 | postanowienie z dnia 12 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1996 r.

M.P.1996.63.586 | komunikat z dnia 15 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1996 r.

M.P.1996.63.585 | komunikat z dnia 15 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1996 r.

M.P.1996.63.584 | obwieszczenie z dnia 15 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1996 r.

M.P.1996.63.583 | obwieszczenie z dnia 15 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 1996 r.

M.P.1996.63.582 | obwieszczenie z dnia 14 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1996 r.

M.P.1996.63.581 | obwieszczenie z dnia 14 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Współpraca urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

M.P.1996.63.578 | zarządzenie z dnia 2 października 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.63.577 | postanowienie z dnia 16 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.63.576 | postanowienie z dnia 16 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.63.575 | postanowienie z dnia 15 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.

M.P.1996.63.574 | zarządzenie z dnia 14 października 1996 r. | Akt indywidualny

Przyznanie dodatkowych środków na poprawę stanu dróg.

M.P.1996.63.573 | rezolucja z dnia 10 października 1996 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia obowiązku przekazywania danych statystycznych z roku 1996.

M.P.1996.61.570 | zarządzenie z dnia 30 września 1996 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie okresowych maksymalnych wskaźników wzrostu cen umownych paliw silnikowych produkcji krajowej.

M.P.1996.61.568 | zarządzenie z dnia 8 października 1996 r. | Akt utracił moc

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku akcyzowego od oleju napędowego.

M.P.1996.61.567 | zarządzenie z dnia 8 października 1996 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1997 r.

M.P.1996.60.566 | obwieszczenie z dnia 25 września 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie czasu pracy i wypoczynku personelu latającego.

M.P.1996.60.565 | zarządzenie z dnia 2 października 1996 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.60.564 | postanowienie z dnia 4 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1996.60.563 | postanowienie z dnia 3 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.60.562 | postanowienie z dnia 3 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1996.60.561 | postanowienie z dnia 26 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.60.560 | postanowienie z dnia 26 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Ministrów.

M.P.1996.60.559 | zarządzenie z dnia 1 października 1996 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Ministrów.

M.P.1996.60.558 | zarządzenie z dnia 30 września 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: uchwała w sprawie upadłości Stoczni Gdańskiej.

M.P.1996.60.557 | uchwała z dnia 27 września 1996 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych.

M.P.1996.59.555 | zarządzenie z dnia 23 września 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P.1996.59.553 | zarządzenie z dnia 20 września 1996 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.59.552 | postanowienie z dnia 3 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.58.551 | postanowienie z dnia 26 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.58.550 | postanowienie z dnia 26 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.58.549 | postanowienie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.58.548 | postanowienie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.58.547 | postanowienie z dnia 21 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.58.546 | postanowienie z dnia 21 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.58.545 | postanowienie z dnia 19 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.58.544 | postanowienie z dnia 19 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1996.58.543 | postanowienie z dnia 19 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.58.542 | postanowienie z dnia 19 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.58.541 | postanowienie z dnia 18 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.58.540 | postanowienie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.58.539 | postanowienie z dnia 12 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.58.538 | postanowienie z dnia 12 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.58.537 | postanowienie z dnia 10 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.58.536 | postanowienie z dnia 5 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.58.535 | postanowienie z dnia 5 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.58.534 | postanowienie z dnia 5 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.58.533 | postanowienie z dnia 4 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.58.532 | postanowienie z dnia 4 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.58.531 | postanowienie z dnia 31 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1996.58.530 | postanowienie z dnia 30 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.58.529 | postanowienie z dnia 27 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.58.528 | postanowienie z dnia 24 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1996 r.

M.P.1996.57.527 | obwieszczenie z dnia 16 września 1996 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1996 r.

M.P.1996.57.526 | obwieszczenie z dnia 13 września 1996 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1996.57.524 | obwieszczenie z dnia 5 września 1996 r. | Akt jednorazowy

Sposób wystawiania recept.

M.P.1996.57.521 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.1996.57.520 | postanowienie z dnia 27 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Upadłość Stoczni Gdańskiej.

M.P.1996.57.519 | uchwała z dnia 13 września 1996 r. | Akt nienormatywny

Niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Gwidona Wójcika.

M.P.1996.57.518 | uchwała z dnia 12 września 1996 r. | Akt indywidualny

Niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jerzego Jaskierni.

M.P.1996.57.517 | uchwała z dnia 12 września 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.55.513 | postanowienie z dnia 29 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.55.512 | postanowienie z dnia 29 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.55.511 | postanowienie z dnia 29 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.55.510 | postanowienie z dnia 28 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.55.509 | postanowienie z dnia 23 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.55.508 | postanowienie z dnia 21 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.55.507 | postanowienie z dnia 8 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.55.506 | postanowienie z dnia 3 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.55.505 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu.

M.P.1996.55.504 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 1996 r. | Akt indywidualny

Podjęcie przez Rząd działań w związku z przeprowadzonym referendum w dniu 18 lutego 1996 r.

M.P.1996.55.503 | rezolucja z dnia 29 sierpnia 1996 r. | Akt nienormatywny