Official Gazette

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.42.416 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.42.415 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.42.414 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.42.413 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.42.412 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.42.411 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.42.410 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.42.409 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.42.408 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Plan numeracji krajowej.

M.P.1996.42.407 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów osób prawnych.

M.P.1996.42.406 | zarządzenie z dnia 4 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.42.405 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu.

M.P.1996.42.404 | postanowienie z dnia 2 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Obowiązki sprawozdawcze o kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych za 1995 r.

M.P.1996.41.402 | zarządzenie z dnia 1 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezewat przyrody.

M.P.1996.41.401 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.41.400 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.41.399 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.41.398 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Upamiętnienie 40. rocznicy Poznańskiego Czerwca '56.

M.P.1996.41.397 | uchwała z dnia 27 czerwca 1996 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie prowizji za wydanie zezwoleń na przewóz i pobranie opłaty drogowej.

M.P.1996.40.395 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.40.394 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.1996.40.393 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.1996.40.391 | uchwała z dnia 20 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za czynności urzędów probierczych.

M.P.1996.39.390 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Najniższe wynagrodzenie za pracę pracowników.

M.P.1996.39.388 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.39.386 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.39.385 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Plan emisji znaczków pocztowych na 1997 r.

M.P.1996.39.384 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Czerneckiego.

M.P.1996.39.383 | postanowienie z dnia 20 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Polityka przemysłowa państwa.

M.P.1996.39.381 | rezolucja z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt nienormatywny

Wnioski o wszczęcie postępowania celnego.

M.P.1996.38.380 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 1996 r.

M.P.1996.37.378 | obwieszczenie z dnia 17 czerwca 1996 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1996 r.

M.P.1996.37.377 | obwieszczenie z dnia 17 czerwca 1996 r. | Akt nienormatywny

Wymagania jakościowe materiału siewnego nie objęte normami.

M.P.1996.37.376 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.37.375 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.37.374 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.37.373 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.37.372 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1996.37.371 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej.

M.P.1996.37.369 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.1996.37.368 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1996.37.367 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.37.366 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.37.365 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.37.364 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.37.363 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1996 r.

M.P.1996.36.361 | obwieszczenie z dnia 5 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 1996 r.

M.P.1996.36.360 | obwieszczenie z dnia 7 czerwca 1996 r. | Akt nienormatywny

Sprostowanie błędu.

M.P.1996.36.359 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cenników energii elektrycznej.

M.P.1996.36.357 | zarządzenie z dnia 29 maja 1996 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.36.356 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.36.355 | postanowienie z dnia 27 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.36.354 | postanowienie z dnia 25 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.36.353 | postanowienie z dnia 14 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Szczegółowy zakres oraz tryb przeprowadzenia spisu kontrolnego powszechnego spisu rolnego 1996 roku.

M.P.1996.35.352 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Badania statystyczne.

M.P.1996.35.350 | zarządzenie z dnia 23 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Badania statystyczne w organach administracji celnej.

M.P.1996.34.349 | zarządzenie z dnia 15 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1996.34.345 | zarządzenie z dnia 24 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.34.344 | postanowienie z dnia 21 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.34.343 | postanowienie z dnia 20 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.1996.34.342 | uchwała z dnia 10 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 1996 r.

M.P.1996.33.340 | obwieszczenie z dnia 15 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób prawnych.

M.P.1996.33.339 | zarządzenie z dnia 17 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek z udziałem zagranicznym.

M.P.1996.33.338 | zarządzenie z dnia 16 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.33.336 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.33.335 | postanowienie z dnia 19 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.33.334 | postanowienie z dnia 6 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1996 r.

M.P.1996.32.333 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1996 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1996 r.

M.P.1996.32.332 | obwieszczenie z dnia 16 maja 1996 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

M.P.1996.32.330 | zarządzenie z dnia 6 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.32.327 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny