Official Gazette

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1996 r.

M.P.1996.36.361 | obwieszczenie z dnia 5 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 1996 r.

M.P.1996.36.360 | obwieszczenie z dnia 7 czerwca 1996 r. | Akt nienormatywny

Sprostowanie błędu.

M.P.1996.36.359 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zatwierdzenia cenników energii elektrycznej.

M.P.1996.36.357 | zarządzenie z dnia 29 maja 1996 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.36.356 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.36.355 | postanowienie z dnia 27 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.36.354 | postanowienie z dnia 25 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.36.353 | postanowienie z dnia 14 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Szczegółowy zakres oraz tryb przeprowadzenia spisu kontrolnego powszechnego spisu rolnego 1996 roku.

M.P.1996.35.352 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Badania statystyczne.

M.P.1996.35.350 | zarządzenie z dnia 23 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Badania statystyczne w organach administracji celnej.

M.P.1996.34.349 | zarządzenie z dnia 15 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1996.34.345 | zarządzenie z dnia 24 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.34.344 | postanowienie z dnia 21 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.34.343 | postanowienie z dnia 20 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.1996.34.342 | uchwała z dnia 10 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 1996 r.

M.P.1996.33.340 | obwieszczenie z dnia 15 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób prawnych.

M.P.1996.33.339 | zarządzenie z dnia 17 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek z udziałem zagranicznym.

M.P.1996.33.338 | zarządzenie z dnia 16 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.33.336 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.33.335 | postanowienie z dnia 19 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.33.334 | postanowienie z dnia 6 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1996 r.

M.P.1996.32.333 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1996 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1996 r.

M.P.1996.32.332 | obwieszczenie z dnia 16 maja 1996 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

M.P.1996.32.330 | zarządzenie z dnia 6 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.32.327 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.32.326 | postanowienie z dnia 20 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 - Warszawa.

M.P.1996.32.325 | postanowienie z dnia 14 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.31.324 | postanowienie z dnia 6 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.31.323 | postanowienie z dnia 1 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.31.322 | postanowienie z dnia 14 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.31.321 | postanowienie z dnia 12 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w pierwszym kwartale 1996 r.

M.P.1996.30.320 | obwieszczenie z dnia 13 maja 1996 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.1996.30.319 | obwieszczenie z dnia 8 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Opłaty za wpisanie do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych.

M.P.1996.30.318 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1996.30.317 | zarządzenie z dnia 9 maja 1996 r. | Akt utracił moc

Nieodpłatne zbycie akcji E. Wedel S.A. należących do Skarbu Państwa.

M.P.1996.30.315 | uchwała z dnia 30 kwietnia 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1996.30.314 | postanowienie z dnia 1 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 29 - Olsztyn.

M.P.1996.30.313 | postanowienie z dnia 9 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Marcina Święcickiego.

M.P.1996.30.312 | postanowienie z dnia 8 maja 1996 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 - Leszno.

M.P.1996.30.311 | postanowienie z dnia 7 maja 1996 r. | Akt indywidualny

400-lecie Stołeczności Warszawy.

M.P.1996.30.310 | oświadczenie z dnia 24 kwietnia 1996 r. | Akt nienormatywny

Skutki finansowe uregulowania darowizn w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

M.P.1996.30.309 | rezolucja z dnia 26 kwietnia 1996 r. | Akt nienormatywny

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mirona Andrzeja Pomirskiego.

M.P.1996.30.308 | uchwała z dnia 26 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Władysława Jana Żbikowskiego.

M.P.1996.30.307 | uchwała z dnia 26 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

M.P.1996.30.306 | uchwała z dnia 29 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Zaniechanie ustalania i poboru podatku importowego oraz podatku od towarów i usług od niektórych towarów.

M.P.1996.29.303 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1996 r. | Akt utracił moc

Uznanie niektórych uchwał Rady Ministrów i jej organów za nieobowiązujące.

M.P.1996.29.301 | uchwała z dnia 10 kwietnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.1996.29.300 | postanowienie z dnia 6 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1996.29.299 | postanowienie z dnia 6 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Marka Wielgusa.

M.P.1996.29.298 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Gorzelańczyka.

M.P.1996.29.297 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Rozwiązanie wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum.

M.P.1996.28.296 | uchwała z dnia 22 kwietnia 1996 r. | Akt indywidualny

Tryb przeprowadzenia pierwszych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

M.P.1996.27.291 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

M.P.1996.27.290 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1996 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.1996.27.289 | postanowienie z dnia 1 marca 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczenia.

M.P.1996.27.288 | postanowienie z dnia 28 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1996.27.287 | postanowienie z dnia 28 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1996.27.286 | postanowienie z dnia 28 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.27.285 | postanowienie z dnia 28 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.27.284 | postanowienie z dnia 27 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.27.283 | postanowienie z dnia 23 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1996.27.282 | postanowienie z dnia 16 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1996.27.281 | postanowienie z dnia 15 lutego 1996 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu - dot. rocznicy Powstania w Warszawskim Getcie).

M.P.1996.27.280 | oświadczenie z dnia 12 kwietnia 1996 r. | Akt nienormatywny

Wezwanie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do opracowania zmian w funkcjonowaniu lekarskich komisji poborowych.

M.P.1996.27.279 | rezolucja z dnia 12 kwietnia 1996 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1996 r.

M.P.1996.26.278 | komunikat z dnia 15 kwietnia 1996 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1996 r.

M.P.1996.26.277 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1996 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I kwartale 1996 r.

M.P.1996.26.276 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1996 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 1996 r.

M.P.1996.26.275 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1996 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1996 r.

M.P.1996.26.274 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1996 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1996 r.

M.P.1996.26.273 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 1996 r. | Akt nienormatywny