Official Gazette

Wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny.

M.P.1997.40.412 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Zadania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach artystycznych.

M.P.1997.40.411 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

M.P.1997.40.403 | apel z dnia 24 czerwca 1997 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.39.402 | postanowienie z dnia 28 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.39.401 | postanowienie z dnia 26 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.39.400 | postanowienie z dnia 24 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.39.399 | postanowienie z dnia 24 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.39.398 | postanowienie z dnia 18 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.39.397 | postanowienie z dnia 13 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.39.396 | postanowienie z dnia 13 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.39.395 | postanowienie z dnia 12 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.39.394 | postanowienie z dnia 12 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.39.393 | postanowienie z dnia 12 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.39.392 | postanowienie z dnia 5 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.39.391 | postanowienie z dnia 5 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.39.390 | postanowienie z dnia 4 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.39.389 | postanowienie z dnia 26 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.39.388 | postanowienie z dnia 26 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.39.387 | postanowienie z dnia 26 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.1997.39.386 | postanowienie z dnia 24 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.39.385 | postanowienie z dnia 24 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.39.384 | postanowienie z dnia 17 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.39.383 | postanowienie z dnia 14 lutego 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

M.P.1997.38.379 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.1997.38.378 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.38.377 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1997.38.376 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.38.375 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.38.374 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Program wycofywania azbestu z gospodarki.

M.P.1997.38.373 | rezolucja z dnia 19 czerwca 1997 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności.

M.P.1997.38.372 | uchwała z dnia 20 czerwca 1997 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 75. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej.

M.P.1997.38.371 | uchwała z dnia 19 czerwca 1997 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego.

M.P.1997.38.370 | uchwała z dnia 18 czerwca 1997 r. | Akt nienormatywny

Ceremoniał składania ślubowania w Urzędzie Ochrony Państwa.

M.P.1997.37.367 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych.

M.P.1997.37.365 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Świadectwa służby i opinie o służbie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

M.P.1997.37.364 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1997.37.361 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.37.360 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.37.359 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen detalicznych artykułów żywnościowych w maju 1997 r.

M.P.1997.36.357 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen skupu zbóż w maju 1997 r.

M.P.1997.36.356 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1997 r.

M.P.1997.36.355 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 1997 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 1997 r.

M.P.1997.36.353 | obwieszczenie z dnia 13 czerwca 1997 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1997 r.

M.P.1997.36.350 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1997 r. | Akt nienormatywny

Liczba uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela-bibliotekarza.

M.P.1997.36.348 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Powołanie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Rewaloryzacji Miast Historycznych.

M.P.1997.36.345 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1997.36.344 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.36.343 | postanowienie z dnia 27 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1997.36.342 | postanowienie z dnia 21 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Stan zdrowia Narodu Polskiego.

M.P.1997.36.341 | uchwała z dnia 5 czerwca 1997 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie legitymacji służbowej żołnierza Biura Ochrony Rządu.

M.P.1997.35.338 | zarządzenie z dnia 13 maja 1997 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie cen urzędowych detalicznych energii cieplnej dostarczanej do mieszkań na cele bytowe.

M.P.1997.35.336 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.35.334 | postanowienie z dnia 14 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 1997 r.

M.P.1997.34.333 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1997.34.332 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

M.P.1997.34.330 | zarządzenie z dnia 8 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Zasady przewozu w wagonach nie należących do przewoźnika kolejowego i włączanie ich do taboru kolejowego.

M.P.1997.34.329 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 1997 r. | Akt utracił moc

Zasady korzystania z częstotliwości radiowych przez straże gminne (miejskie).

M.P.1997.34.326 | zarządzenie z dnia 8 maja 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1997.34.325 | postanowienie z dnia 19 marca 1997 r. | Akt indywidualny

Polska polityka handlu zagranicznego.

M.P.1997.34.324 | uchwała z dnia 23 maja 1997 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1997.34.323 | uchwała z dnia 22 maja 1997 r. | Akt jednorazowy