Official Gazette

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1999 r.

M.P.1999.22.326 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 1999 r.

M.P.1999.22.325 | obwieszczenie z dnia 15 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.1999.22.323 | postanowienie z dnia 17 maja 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.22.322 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.22.321 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.22.320 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.22.319 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.22.318 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.22.317 | postanowienie z dnia 12 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.1999.22.316 | postanowienie z dnia 12 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.22.315 | postanowienie z dnia 9 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.22.314 | postanowienie z dnia 9 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.22.313 | postanowienie z dnia 8 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.22.312 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.22.311 | postanowienie z dnia 31 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.22.310 | postanowienie z dnia 31 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.22.309 | postanowienie z dnia 31 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Użycie Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Międzynarodowych w Kosowie.

M.P.1999.22.308 | postanowienie z dnia 18 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.21.305 | postanowienie z dnia 12 kwietnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.21.304 | postanowienie z dnia 31 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.21.303 | postanowienie z dnia 30 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.21.302 | postanowienie z dnia 29 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.21.301 | postanowienie z dnia 29 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1999.21.300 | postanowienie z dnia 25 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.21.299 | postanowienie z dnia 12 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.21.298 | postanowienie z dnia 12 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Przedłużenie okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Bośni i Hercegowinie.

M.P.1999.21.297 | postanowienie z dnia 14 czerwca 1999 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1998 r.

M.P.1999.20.296 | obwieszczenie z dnia 27 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 25/98.

M.P.1999.20.295 | wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.293 | postanowienie z dnia 12 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1999.20.292 | postanowienie z dnia 11 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.20.291 | postanowienie z dnia 11 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.1999.20.290 | postanowienie z dnia 9 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.20.289 | postanowienie z dnia 9 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.20.288 | postanowienie z dnia 9 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.20.287 | postanowienie z dnia 8 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.20.286 | postanowienie z dnia 8 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.285 | postanowienie z dnia 3 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.20.284 | postanowienie z dnia 3 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.20.283 | postanowienie z dnia 3 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.282 | postanowienie z dnia 2 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.20.281 | postanowienie z dnia 2 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.20.280 | postanowienie z dnia 2 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.20.279 | postanowienie z dnia 2 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.278 | postanowienie z dnia 26 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.20.277 | postanowienie z dnia 26 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.20.276 | postanowienie z dnia 25 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.20.275 | postanowienie z dnia 25 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.274 | postanowienie z dnia 24 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.20.273 | postanowienie z dnia 24 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.20.272 | postanowienie z dnia 23 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.271 | postanowienie z dnia 22 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.270 | postanowienie z dnia 22 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.269 | postanowienie z dnia 22 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.20.268 | postanowienie z dnia 19 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.20.267 | postanowienie z dnia 18 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.20.266 | postanowienie z dnia 18 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.265 | postanowienie z dnia 17 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.20.264 | postanowienie z dnia 17 lutego 1999 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 1999 r.

M.P.1999.19.263 | obwieszczenie z dnia 21 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania.

M.P.1999.19.262 | obwieszczenie z dnia 5 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

M.P.1999.18.261 | komunikat z dnia 13 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

M.P.1999.18.258 | komunikat z dnia 13 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.1999.18.255 | komunikat z dnia 13 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 1999 r.

M.P.1999.18.254 | komunikat z dnia 19 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1999 r.

M.P.1999.18.252 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1999 r.

M.P.1999.18.251 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 1999 r.

M.P.1999.18.250 | obwieszczenie z dnia 14 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.1999.18.249 | obwieszczenie z dnia 14 maja 1999 r. | Akt utracił moc

Uchwalenie statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

M.P.1999.18.245 | uchwała z dnia 23 marca 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1999.18.244 | postanowienie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.18.243 | postanowienie z dnia 26 marca 1999 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1999.18.242 | zarządzenie z dnia 21 maja 1999 r. | Akt jednorazowy

50. rocznica utworzenia Rady Europy.

M.P.1999.18.241 | uchwała z dnia 21 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 1999 r.

M.P.1999.17.240 | komunikat z dnia 11 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Kwota bazowa w pierwszym kwartale 1999 r.

M.P.1999.17.239 | komunikat z dnia 11 maja 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1999 r.

M.P.1999.17.238 | komunikat z dnia 30 kwietnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

M.P.1999.17.237 | obwieszczenie z dnia 17 maja 1999 r. | Akt indywidualny