Official Gazette

Zmiany w składzie Rady Ministrów.

M.P.1999.33.500 | postanowienie z dnia 19 października 1999 r. | Akt indywidualny

Ustalenie założeń polityki pieniężnej na rok 2000.

M.P.1999.32.499 | uchwała z dnia 22 września 1999 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała - Regulamin pracy Rady Ministrów.

M.P.1999.32.498 | uchwała z dnia 12 października 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.32.497 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.32.496 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.32.495 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.32.494 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.32.493 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.32.492 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 1999 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.1999.32.491 | postanowienie z dnia 7 października 1999 r. | Akt indywidualny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 1999 r.

M.P.1999.31.490 | obwieszczenie z dnia 23 września 1999 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1999.31.487 | postanowienie z dnia 30 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.31.486 | postanowienie z dnia 30 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.31.485 | postanowienie z dnia 22 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.31.484 | postanowienie z dnia 20 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.31.483 | postanowienie z dnia 19 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.31.482 | postanowienie z dnia 14 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1999.31.481 | postanowienie z dnia 9 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.31.480 | postanowienie z dnia 9 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.31.479 | postanowienie z dnia 9 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.31.478 | postanowienie z dnia 8 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.31.477 | postanowienie z dnia 6 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.31.476 | postanowienie z dnia 6 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.31.475 | postanowienie z dnia 6 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.31.474 | postanowienie z dnia 6 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.31.473 | postanowienie z dnia 5 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.31.472 | postanowienie z dnia 5 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.31.471 | postanowienie z dnia 5 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.31.470 | postanowienie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1999.31.469 | postanowienie z dnia 30 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.31.468 | postanowienie z dnia 20 maja 1999 r. | Akt indywidualny

Pomoc społeczna.

M.P.1999.31.467 | uchwała z dnia 23 września 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 1999 r.

M.P.1999.30.466 | komunikat z dnia 14 września 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.

M.P.1999.30.465 | obwieszczenie z dnia 20 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1999 r.

M.P.1999.30.464 | obwieszczenie z dnia 15 września 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1999 r.

M.P.1999.30.463 | obwieszczenie z dnia 14 września 1999 r. | Akt nienormatywny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 11/99.

M.P.1999.30.459 | wyrok z dnia 15 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.30.456 | postanowienie z dnia 29 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 1999 r.

M.P.1999.29.455 | obwieszczenie z dnia 6 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 1999 r.

M.P.1999.29.454 | obwieszczenie z dnia 8 września 1999 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 1999 r.

M.P.1999.29.453 | obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1999.29.452 | obwieszczenie z dnia 3 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Statut Województwa Wielkopolskiego.

M.P.1999.29.448 | uchwała z dnia 12 lipca 1999 r. | Akt jednorazowy

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.1999.29.447 | postanowienie z dnia 3 września 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.29.446 | postanowienie z dnia 5 lipca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.29.445 | postanowienie z dnia 29 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.29.444 | postanowienie z dnia 28 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.29.443 | postanowienie z dnia 25 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.29.442 | postanowienie z dnia 24 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.29.441 | postanowienie z dnia 24 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji składek za II kwartał 1999 r.

M.P.1999.28.440 | komunikat z dnia 25 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.1999.28.438 | komunikat z dnia 16 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 1999 r.

M.P.1999.28.437 | komunikat z dnia 17 sierpnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 1999 r.

M.P.1999.28.436 | obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwot wymienionych w art. 41 § 1 pkt 2 oraz w art. 112 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.1999.28.434 | obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.28.430 | postanowienie z dnia 23 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.28.429 | postanowienie z dnia 22 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.28.428 | postanowienie z dnia 18 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.28.427 | postanowienie z dnia 18 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.28.426 | postanowienie z dnia 18 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.28.425 | postanowienie z dnia 18 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 1999 r.

M.P.1999.27.424 | komunikat z dnia 16 sierpnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 1999 r.

M.P.1999.27.423 | komunikat z dnia 9 sierpnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1999 r.

M.P.1999.27.422 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1999 r.

M.P.1999.27.421 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. | Akt nienormatywny

Wykazy podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego.

M.P.1999.27.420 | obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 1999 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.1999.27.419 | postanowienie z dnia 22 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.27.418 | postanowienie z dnia 18 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.27.417 | postanowienie z dnia 18 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.27.416 | postanowienie z dnia 16 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.27.415 | postanowienie z dnia 15 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.27.414 | postanowienie z dnia 11 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1999.27.413 | postanowienie z dnia 11 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1999.27.412 | postanowienie z dnia 10 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1999.27.411 | postanowienie z dnia 9 czerwca 1999 r. | Akt indywidualny