Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.5.117 | postanowienie z dnia 23 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.116 | postanowienie z dnia 22 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.5.115 | postanowienie z dnia 22 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.5.114 | postanowienie z dnia 18 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2000.5.113 | postanowienie z dnia 17 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.112 | postanowienie z dnia 15 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.111 | postanowienie z dnia 15 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.110 | postanowienie z dnia 15 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.109 | postanowienie z dnia 15 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.108 | postanowienie z dnia 15 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.107 | postanowienie z dnia 15 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.106 | postanowienie z dnia 15 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.105 | postanowienie z dnia 15 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.5.104 | postanowienie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.5.103 | postanowienie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.5.102 | postanowienie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.101 | postanowienie z dnia 10 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.100 | postanowienie z dnia 9 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.5.99 | postanowienie z dnia 5 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2000.5.98 | postanowienie z dnia 5 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.5.97 | postanowienie z dnia 5 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.96 | postanowienie z dnia 5 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2000.5.95 | postanowienie z dnia 5 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2000.5.94 | postanowienie z dnia 5 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.93 | postanowienie z dnia 5 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.5.92 | postanowienie z dnia 2 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.5.91 | postanowienie z dnia 2 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.90 | postanowienie z dnia 2 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.89 | postanowienie z dnia 2 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.88 | postanowienie z dnia 2 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.5.87 | postanowienie z dnia 26 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.5.86 | postanowienie z dnia 26 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.5.85 | postanowienie z dnia 26 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.84 | postanowienie z dnia 26 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.5.83 | postanowienie z dnia 25 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.5.82 | postanowienie z dnia 22 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.5.81 | postanowienie z dnia 22 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.80 | postanowienie z dnia 22 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.79 | postanowienie z dnia 22 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.78 | postanowienie z dnia 19 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.5.77 | postanowienie z dnia 19 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2000.5.76 | postanowienie z dnia 18 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.5.75 | postanowienie z dnia 18 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.5.74 | postanowienie z dnia 15 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.5.73 | postanowienie z dnia 14 października 1999 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 - Katowice.

M.P.2000.5.72 | postanowienie z dnia 27 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Edmunda Sroki.

M.P.2000.5.71 | postanowienie z dnia 27 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 - Gorzów Wielkopolski.

M.P.2000.5.70 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Tadeusza Jędrzejczaka.

M.P.2000.5.69 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Uchwalenie Statutu Województwa Podkarpackiego.

M.P.2000.4.66 | uchwała z dnia 29 września 1999 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.

M.P.2000.4.65 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.2000.4.64 | postanowienie z dnia 6 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.4.63 | postanowienie z dnia 6 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.4.62 | postanowienie z dnia 6 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.4.61 | postanowienie z dnia 6 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.4.60 | postanowienie z dnia 6 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.4.59 | postanowienie z dnia 2 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2000.4.58 | uchwała z dnia 27 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2000.3.57 | postanowienie z dnia 2 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.3.56 | postanowienie z dnia 19 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.3.55 | postanowienie z dnia 18 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.3.54 | postanowienie z dnia 28 września 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.3.53 | postanowienie z dnia 28 września 1999 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze paliwowo-energetycznym w czwartym kwartale 1999 r.

M.P.2000.2.51 | komunikat z dnia 17 stycznia 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1999 r.

M.P.2000.2.49 | komunikat z dnia 17 stycznia 2000 r. | Akt nienormatywny

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 1999 r.

M.P.2000.2.48 | komunikat z dnia 17 stycznia 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 1999 r.

M.P.2000.2.47 | komunikat z dnia 17 stycznia 2000 r. | Akt nienormatywny

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 1999 r.

M.P.2000.2.46 | komunikat z dnia 17 stycznia 2000 r. | Akt nienormatywny

Średnie podstawowe dochody podatkowe gmin za 1999 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

M.P.2000.2.45 | obwieszczenie z dnia 31 grudnia 1999 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 1999 r.

M.P.2000.2.43 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2000 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1999 r.

M.P.2000.2.42 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2000 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 1999 r.

M.P.2000.2.41 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 1999 r.

M.P.2000.2.40 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 1999 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.2000.2.39 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1999 r.

M.P.2000.2.38 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2000 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.

M.P.2000.2.36 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2000 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2000.2.35 | postanowienie z dnia 14 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.2.34 | postanowienie z dnia 14 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.2.33 | postanowienie z dnia 14 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.2.32 | postanowienie z dnia 14 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.2.31 | postanowienie z dnia 13 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.2.30 | postanowienie z dnia 13 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.2.29 | postanowienie z dnia 12 października 1999 r. | Akt indywidualny