Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2000.11.214 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.11.213 | postanowienie z dnia 6 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.11.212 | postanowienie z dnia 4 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.11.211 | postanowienie z dnia 23 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.11.210 | postanowienie z dnia 23 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.11.209 | postanowienie z dnia 23 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.11.208 | postanowienie z dnia 22 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.11.207 | postanowienie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.11.206 | postanowienie z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2000.11.205 | postanowienie z dnia 20 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.11.204 | postanowienie z dnia 20 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.11.203 | postanowienie z dnia 17 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.11.202 | postanowienie z dnia 16 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.11.201 | postanowienie z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.11.200 | postanowienie z dnia 9 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.11.199 | postanowienie z dnia 30 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 60. rocznicy zbrodni katyńskiej.

M.P.2000.11.198 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2000.10.197 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2000.10.193 | uchwała z dnia 29 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.2000.9.192 | komunikat z dnia 21 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2000 r.

M.P.2000.9.189 | obwieszczenie z dnia 9 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2000 r.

M.P.2000.9.188 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2000 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2000 r.

M.P.2000.9.187 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2000 r.

M.P.2000.9.186 | obwieszczenie z dnia 15 marca 2000 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2000.9.184 | postanowienie z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.9.183 | postanowienie z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.9.182 | postanowienie z dnia 13 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2000.9.181 | postanowienie z dnia 15 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2000.9.180 | postanowienie z dnia 15 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2000.9.179 | postanowienie z dnia 15 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora.

M.P.2000.9.178 | uchwała z dnia 16 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2000.9.177 | uchwała z dnia 17 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m[2] powierzchni użytkowej lokalu.

M.P.2000.8.176 | obwieszczenie z dnia 7 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 1999 r.

M.P.2000.8.175 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 2000 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.2000.8.174 | obwieszczenie z dnia 3 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2000.8.173 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 2000 r. | Akt utracił moc

Uchwalenie Statutu Województwa Łódzkiego.

M.P.2000.8.172 | uchwała z dnia 21 grudnia 1999 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Pp. 1/99.

M.P.2000.8.171 | wyrok z dnia 8 marca 2000 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2000.7.168 | postanowienie z dnia 8 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.7.167 | postanowienie z dnia 29 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.7.166 | postanowienie z dnia 22 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.7.165 | postanowienie z dnia 22 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.7.164 | postanowienie z dnia 17 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.7.163 | postanowienie z dnia 22 października 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.7.162 | postanowienie z dnia 27 września 1999 r. | Akt indywidualny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2000.6.159 | komunikat z dnia 11 lutego 2000 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku porodowego.

M.P.2000.6.158 | obwieszczenie z dnia 11 lutego 2000 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 1999 r.

M.P.2000.6.157 | komunikat z dnia 18 lutego 2000 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1998 r.

M.P.2000.6.155 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2000 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2000 r.

M.P.2000.6.154 | obwieszczenie z dnia 11 lutego 2000 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2000 r.

M.P.2000.6.152 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2000 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2000 r.

M.P.2000.6.151 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2000 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 1999 r. i w drugim półroczu 1999 r.

M.P.2000.6.150 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2000 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2000.6.149 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.6.147 | postanowienie z dnia 15 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2000.6.146 | postanowienie z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.6.145 | postanowienie z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.6.144 | postanowienie z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.6.143 | postanowienie z dnia 14 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.6.142 | postanowienie z dnia 13 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.6.141 | postanowienie z dnia 9 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.2000.6.140 | postanowienie z dnia 7 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.6.139 | postanowienie z dnia 7 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.6.138 | postanowienie z dnia 7 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.6.137 | postanowienie z dnia 6 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.6.136 | postanowienie z dnia 2 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.6.135 | postanowienie z dnia 1 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.6.134 | postanowienie z dnia 1 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.6.133 | postanowienie z dnia 29 listopada 1999 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.6.132 | postanowienie z dnia 27 września 1999 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 29 - Olsztyn.

M.P.2000.6.131 | postanowienie z dnia 18 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Tadeusza Józefa Matyjka.

M.P.2000.6.130 | postanowienie z dnia 18 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 - Katowice.

M.P.2000.6.129 | postanowienie z dnia 17 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Ireny Ewy Lipowicz.

M.P.2000.6.128 | postanowienie z dnia 17 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 - m.st. Warszawa.

M.P.2000.6.127 | postanowienie z dnia 11 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Zakrzewskiego.

M.P.2000.6.126 | postanowienie z dnia 11 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

"Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu".

M.P.2000.6.125 | uchwała z dnia 18 lutego 2000 r. | Akt nienormatywny

Przygotowania do członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

M.P.2000.6.124 | uchwała z dnia 18 lutego 2000 r. | Akt nienormatywny