Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.14.303 | postanowienie z dnia 16 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.14.302 | postanowienie z dnia 15 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.14.301 | postanowienie z dnia 14 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.14.300 | postanowienie z dnia 10 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.14.299 | postanowienie z dnia 10 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.14.298 | postanowienie z dnia 8 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.14.297 | postanowienie z dnia 3 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.14.296 | postanowienie z dnia 3 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.14.295 | postanowienie z dnia 2 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.14.294 | postanowienie z dnia 2 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.14.293 | postanowienie z dnia 1 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.14.292 | postanowienie z dnia 29 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2000.14.291 | postanowienie z dnia 29 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.14.290 | postanowienie z dnia 29 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.14.289 | postanowienie z dnia 28 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.14.288 | postanowienie z dnia 25 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.14.287 | postanowienie z dnia 24 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.14.286 | postanowienie z dnia 24 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.14.285 | postanowienie z dnia 24 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Kierunki prywatyzacji PKO BP, BGŻ oraz PZU S.A.

M.P.2000.14.284 | uchwała z dnia 10 maja 2000 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.13.280 | postanowienie z dnia 21 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.13.279 | postanowienie z dnia 21 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.13.278 | postanowienie z dnia 18 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.13.277 | postanowienie z dnia 17 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.13.276 | postanowienie z dnia 14 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.13.275 | postanowienie z dnia 14 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.13.274 | postanowienie z dnia 14 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.13.273 | postanowienie z dnia 14 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.13.272 | postanowienie z dnia 10 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2000.13.271 | postanowienie z dnia 9 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.13.270 | postanowienie z dnia 8 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.13.269 | postanowienie z dnia 8 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.13.268 | postanowienie z dnia 8 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.13.267 | postanowienie z dnia 7 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.13.266 | postanowienie z dnia 7 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.13.265 | postanowienie z dnia 7 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.13.264 | postanowienie z dnia 7 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.13.263 | postanowienie z dnia 7 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.13.262 | postanowienie z dnia 3 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.13.261 | postanowienie z dnia 27 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.13.260 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.13.259 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.13.258 | postanowienie z dnia 23 grudnia 1999 r. | Akt indywidualny

Tysiąclecie Zjazdu Gnieźnieńskiego.

M.P.2000.13.257 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Polityka mieszkaniowa państwa w okresie transformacji społeczno-gospodarczej.

M.P.2000.13.256 | rezolucja z dnia 28 kwietnia 2000 r. | Akt nienormatywny

1000. rocznica Zjazdu Gnieźnieńskiego.

M.P.2000.13.255 | uchwała z dnia 29 kwietnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2000 r.

M.P.2000.12.254 | komunikat z dnia 17 kwietnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2000 r.

M.P.2000.12.253 | komunikat z dnia 17 kwietnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2000 r.

M.P.2000.12.252 | komunikat z dnia 17 kwietnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2000 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.2000.12.251 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2000 r.

M.P.2000.12.250 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2000 r.

M.P.2000.12.248 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2000 r.

M.P.2000.12.247 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.2000.12.244 | postanowienie z dnia 22 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

M.P.2000.12.243 | uchwała z dnia 14 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora.

M.P.2000.12.242 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

60. rocznica Zbrodni Katyńskiej.

M.P.2000.12.241 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji oraz kwoty zasiłku wychowawczego.

M.P.2000.11.239 | obwieszczenie z dnia 27 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji oraz stawka zasiłku rodzinnego.

M.P.2000.11.238 | obwieszczenie z dnia 27 marca 2000 r. | Akt utracił moc

Treść oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

M.P.2000.11.237 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.

M.P.2000.11.233 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie uchwały w sprawie tempa kroczącej dewaluacji.

M.P.2000.11.231 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2000.11.230 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.11.229 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.11.228 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.11.227 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.11.226 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.11.225 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.11.224 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.11.223 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.11.222 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.11.221 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.11.220 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.11.219 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.11.218 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.11.217 | postanowienie z dnia 13 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.11.216 | postanowienie z dnia 12 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.11.215 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2000 r. | Akt indywidualny