Official Gazette

Zarejestrowanie Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Ikonowicza.

M.P.2000.18.399 | komunikat z dnia 26 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 czerwca 2000 r.

M.P.2000.18.396 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Wykazy podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego.

M.P.2000.18.395 | obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2000 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2000 r.

M.P.2000.17.394 | komunikat z dnia 14 czerwca 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2000 r.

M.P.2000.17.393 | obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2000 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2000 r.

M.P.2000.17.392 | obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2000 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.2000.17.391 | obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: regulamin Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2000.17.390 | uchwała z dnia 13 czerwca 2000 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2000.17.389 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.17.388 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.17.387 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.17.386 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.17.385 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.17.384 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.17.383 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.17.382 | postanowienie z dnia 12 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2000.17.381 | postanowienie z dnia 12 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.17.380 | postanowienie z dnia 12 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.17.379 | postanowienie z dnia 12 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.17.378 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.17.377 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.17.376 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.17.375 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.17.374 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.17.373 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.17.372 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.17.371 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.17.370 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.17.369 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.17.368 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.17.367 | postanowienie z dnia 30 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.17.366 | postanowienie z dnia 21 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2000.17.364 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2000.17.363 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2000.17.362 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2000.17.361 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2000.17.360 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2000 r.

M.P.2000.16.358 | obwieszczenie z dnia 29 maja 2000 r. | Akt utracił moc

Wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania.

M.P.2000.16.357 | obwieszczenie z dnia 9 maja 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.16.354 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.16.353 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2000.16.352 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2000 r.

M.P.2000.15.351 | komunikat z dnia 19 maja 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2000 r.

M.P.2000.15.350 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2000 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

M.P.2000.15.347 | obwieszczenie z dnia 29 maja 2000 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

M.P.2000.15.345 | zarządzenie z dnia 19 maja 2000 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Krajowego Systemu Notyfikacji przepisów technicznych, norm oraz procedur oceny zgodności.

M.P.2000.15.343 | uchwała z dnia 9 maja 2000 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.15.342 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.15.341 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.15.340 | postanowienie z dnia 31 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.15.339 | postanowienie z dnia 30 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.15.338 | postanowienie z dnia 28 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.15.337 | postanowienie z dnia 27 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.15.336 | postanowienie z dnia 27 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.15.335 | postanowienie z dnia 27 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.15.334 | postanowienie z dnia 24 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.15.333 | postanowienie z dnia 23 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.15.332 | postanowienie z dnia 23 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.15.331 | postanowienie z dnia 22 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.15.330 | postanowienie z dnia 21 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.15.329 | postanowienie z dnia 21 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.15.328 | postanowienie z dnia 16 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.15.327 | postanowienie z dnia 16 marca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.15.326 | postanowienie z dnia 21 lutego 2000 r. | Akt indywidualny

Kwota zasiłku porodowego.

M.P.2000.14.324 | komunikat z dnia 13 maja 2000 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego.

M.P.2000.14.323 | komunikat z dnia 13 maja 2000 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2000.14.321 | komunikat z dnia 13 maja 2000 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

M.P.2000.14.320 | komunikat z dnia 13 maja 2000 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

M.P.2000.14.317 | komunikat z dnia 13 maja 2000 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2000 r.

M.P.2000.14.314 | komunikat z dnia 11 maja 2000 r. | Akt nienormatywny

Kwota bazowa w pierwszym kwartale 2000 r.

M.P.2000.14.313 | komunikat z dnia 11 maja 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2000 r.

M.P.2000.14.312 | obwieszczenie z dnia 13 maja 2000 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 1999 r.

M.P.2000.14.311 | obwieszczenie z dnia 8 maja 2000 r. | Akt nienormatywny