Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.28.582 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.28.581 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2000.28.580 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.28.579 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.28.578 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2000.28.577 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.28.576 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.28.575 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.28.574 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.28.573 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.28.572 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.28.571 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.28.570 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2000.28.569 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.28.568 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.28.567 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.28.566 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.28.565 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.28.564 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.28.563 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.28.562 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.28.561 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2000.28.560 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.28.559 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.28.558 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Anulowanie długów najuboższych krajów świata w Roku Jubileuszu 2000.

M.P.2000.28.557 | uchwała z dnia 15 września 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2000 r.

M.P.2000.27.556 | komunikat z dnia 28 sierpnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2000 r.

M.P.2000.27.555 | obwieszczenie z dnia 5 września 2000 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

M.P.2000.27.554 | obwieszczenie z dnia 8 września 2000 r. | Akt indywidualny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2000 r.

M.P.2000.27.553 | obwieszczenie z dnia 7 września 2000 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.2000.27.552 | obwieszczenie z dnia 6 września 2000 r. | Akt jednorazowy

Wzór karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2000.27.550 | uchwała z dnia 4 września 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2000.27.548 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.27.547 | postanowienie z dnia 20 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 20. rocznicy Polskiego Sierpnia i powstania NSZZ "Solidarność".

M.P.2000.27.546 | uchwała z dnia 7 września 2000 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2000 r.

M.P.2000.26.545 | obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2000.26.543 | obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru upoważnienia dla mężów zaufania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2000.26.542 | uchwała z dnia 28 sierpnia 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.26.538 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

20. rocznica powstania "Solidarności".

M.P.2000.26.537 | uchwała z dnia 9 sierpnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2000.25.535 | komunikat z dnia 11 sierpnia 2000 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku porodowego.

M.P.2000.25.534 | komunikat z dnia 11 sierpnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2000 r.

M.P.2000.25.532 | komunikat z dnia 18 sierpnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2000 r.

M.P.2000.25.531 | komunikat z dnia 16 sierpnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Zmiana siedziby Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Pawłowskiego.

M.P.2000.25.530 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2000 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2000 r.

M.P.2000.25.529 | obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2000 r.

M.P.2000.25.528 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2000 r.

M.P.2000.25.527 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2000.25.526 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2000.25.522 | postanowienie z dnia 5 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.25.521 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.25.520 | postanowienie z dnia 24 maja 2000 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2000.25.519 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2000 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2000 r.

M.P.2000.24.518 | komunikat z dnia 9 sierpnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwot wymienionych w art. 41 § 1 pkt 2 oraz w art. 112 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2000.24.509 | obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2000 r.

M.P.2000.24.507 | zarządzenie z dnia 4 sierpnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji.

M.P.2000.24.506 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów.

M.P.2000.24.504 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.24.503 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.24.502 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.24.501 | postanowienie z dnia 26 maja 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.24.500 | postanowienie z dnia 24 maja 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.24.499 | postanowienie z dnia 22 maja 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2000.24.498 | postanowienie z dnia 18 maja 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.24.497 | postanowienie z dnia 4 maja 2000 r. | Akt indywidualny

Wybór przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej.

M.P.2000.24.496 | uchwała z dnia 9 sierpnia 2000 r. | Akt indywidualny