Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.2.43 | postanowienie z dnia 14 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.2.42 | postanowienie z dnia 14 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.2.41 | postanowienie z dnia 14 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.2.40 | postanowienie z dnia 10 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.2.39 | postanowienie z dnia 10 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.2.38 | postanowienie z dnia 10 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.2.37 | postanowienie z dnia 10 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.2.36 | postanowienie z dnia 8 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.2.35 | postanowienie z dnia 7 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.2.34 | postanowienie z dnia 3 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.2.33 | postanowienie z dnia 25 października 2000 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.2.32 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.2.31 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.2.30 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2001.2.29 | postanowienie z dnia 12 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2001.2.28 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2001.2.27 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Powołanie na stanowisko sędziego.

M.P.2001.2.26 | postanowienie z dnia 1 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2001.2.25 | postanowienie z dnia 1 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Ocena nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa.

M.P.2001.2.24 | uchwała z dnia 11 stycznia 2001 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie sprawozdań wyborczych.

M.P.2001.1.23 | komunikat z dnia 9 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie sprawozdań wyborczych.

M.P.2001.1.22 | komunikat z dnia 4 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2000 r.

M.P.2001.1.21 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2000 r.

M.P.2001.1.20 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2001.1.16 | postanowienie z dnia 7 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.1.15 | postanowienie z dnia 6 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.1.14 | postanowienie z dnia 6 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.1.13 | postanowienie z dnia 3 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.1.12 | postanowienie z dnia 2 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.1.11 | postanowienie z dnia 2 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.1.10 | postanowienie z dnia 2 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.1.9 | postanowienie z dnia 31 października 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.1.8 | postanowienie z dnia 30 października 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.1.7 | postanowienie z dnia 27 października 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.1.6 | postanowienie z dnia 26 października 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.1.5 | postanowienie z dnia 26 października 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.1.4 | postanowienie z dnia 25 października 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.1.3 | postanowienie z dnia 24 października 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.1.2 | postanowienie z dnia 24 października 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.1.1 | postanowienie z dnia 23 października 2000 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie sprawozdań wyborczych.

M.P.2000.43.858 | komunikat z dnia 28 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w roku 1998.

M.P.2000.43.857 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

M.P.2000.43.856 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w roku 2001.

M.P.2000.43.855 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.2000.43.854 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie listy miejscowości, w których mogą być prowadzone ośrodki gier.

M.P.2000.43.853 | obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006.

M.P.2000.43.851 | uchwała z dnia 28 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.43.850 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.43.849 | postanowienie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.43.848 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.43.847 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.43.846 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.43.845 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.43.844 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2000.43.843 | postanowienie z dnia 26 października 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2000.43.842 | postanowienie z dnia 25 października 2000 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 18 - Kielce.

M.P.2000.43.838 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Józefa Wiadernego.

M.P.2000.43.837 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 - Katowice.

M.P.2000.43.836 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Leszka Henryka Balcerowicza.

M.P.2000.43.835 | postanowienie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Rządowy dokument "Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju".

M.P.2000.43.834 | rezolucja z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2000.43.833 | uchwała z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Stopień Wodny Nieszawa - Ciechocinek.

M.P.2000.43.832 | uchwała z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie sprawozdania wyborczego.

M.P.2000.42.829 | komunikat z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie sprawozdania wyborczego.

M.P.2000.42.828 | komunikat z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie sprawozdania wyborczego.

M.P.2000.42.827 | komunikat z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie sprawozdania wyborczego.

M.P.2000.42.826 | komunikat z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie sprawozdania wyborczego.

M.P.2000.42.825 | komunikat z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2000 r.

M.P.2000.42.824 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2000 r.

M.P.2000.42.823 | obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2000 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.2000.42.822 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2000 r. | Akt jednorazowy

Wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny azotanu potasowego.

M.P.2000.42.821 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Plan emisji znaczków pocztowych na 2001 r.

M.P.2000.42.817 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.42.816 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.42.815 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.42.814 | postanowienie z dnia 30 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.42.813 | postanowienie z dnia 29 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2000.42.812 | postanowienie z dnia 20 listopada 2000 r. | Akt indywidualny