Official Gazette

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.2001.10.166 | komunikat z dnia 21 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.2001.10.162 | obwieszczenie z dnia 12 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych.

M.P.2001.10.161 | zarządzenie z dnia 22 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 24/2000.

M.P.2001.10.160 | wyrok z dnia 21 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2001.10.159 | postanowienie z dnia 12 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2001.10.158 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Hołd poległym, pomordowanym i prześladowanym członkom organizacji "Wolność i Niezawisłość".

M.P.2001.10.157 | uchwała z dnia 14 marca 2001 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.9.156 | postanowienie z dnia 23 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2001.9.155 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.9.154 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.9.153 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.9.152 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.9.151 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Pokojowych w Etiopii i Erytrei.

M.P.2001.9.150 | postanowienie z dnia 16 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2001.9.149 | uchwała z dnia 2 marca 2001 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2000 r.

M.P.2001.8.148 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 2001 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2001.8.146 | obwieszczenie z dnia 1 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2001.8.144 | postanowienie z dnia 12 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.8.143 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.8.142 | postanowienie z dnia 5 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.8.141 | postanowienie z dnia 3 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.8.140 | postanowienie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.8.139 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2001.8.138 | postanowienie z dnia 28 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.8.137 | postanowienie z dnia 26 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.8.136 | postanowienie z dnia 26 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.8.135 | postanowienie z dnia 14 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.8.134 | postanowienie z dnia 14 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.8.133 | postanowienie z dnia 14 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.8.132 | postanowienie z dnia 14 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.8.131 | postanowienie z dnia 13 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.8.130 | postanowienie z dnia 12 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.8.129 | postanowienie z dnia 12 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.8.128 | postanowienie z dnia 12 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.8.127 | postanowienie z dnia 12 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.8.126 | postanowienie z dnia 31 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Powołanie na stanowisko sędziego.

M.P.2001.8.125 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2001.7.123 | komunikat z dnia 14 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku porodowego.

M.P.2001.7.122 | komunikat z dnia 14 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2001 r.

M.P.2001.7.121 | obwieszczenie z dnia 14 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2001 r.

M.P.2001.7.119 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2000 r. i w drugim półroczu 2000 r.

M.P.2001.7.118 | obwieszczenie z dnia 13 lutego 2001 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2001.7.116 | uchwała z dnia 5 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2001.7.115 | postanowienie z dnia 21 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.2001.7.114 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 - Płock.

M.P.2001.7.113 | postanowienie z dnia 14 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Pawła Jarosa.

M.P.2001.7.112 | postanowienie z dnia 14 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

M.P.2001.7.111 | uchwała z dnia 14 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

170. rocznica bitwy o Olszynkę Grochowską.

M.P.2001.7.110 | uchwała z dnia 16 lutego 2001 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

M.P.2001.7.109 | uchwała z dnia 1 lutego 2001 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w 2000 r.

M.P.2001.6.108 | komunikat z dnia 9 lutego 2001 r. | Akt nienormatywny

Miesięczne wynagrodzenie bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2000 r.

M.P.2001.6.107 | komunikat z dnia 9 lutego 2001 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2000 r.

M.P.2001.6.106 | komunikat z dnia 9 lutego 2001 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 2000 r.

M.P.2001.6.105 | komunikat z dnia 6 lutego 2001 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 2000 r.

M.P.2001.6.104 | komunikat z dnia 6 lutego 2001 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2001.6.103 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Podwyższony wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2001 r.

M.P.2001.6.102 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 2001 r. | Akt nienormatywny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 27/2000.

M.P.2001.6.99 | wyrok z dnia 7 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.6.98 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2001.6.97 | postanowienie z dnia 1 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2001.5.95 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.5.94 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.5.93 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2001.5.92 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2001.5.91 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2001.5.90 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2001.5.89 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2001.5.88 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.5.87 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.5.86 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2001.5.85 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu - dot. pozbawienia odznaczenia).

M.P.2001.5.84 | postanowienie z dnia 30 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.4.80 | postanowienie z dnia 1 grudnia 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.4.79 | postanowienie z dnia 29 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.4.78 | postanowienie z dnia 29 listopada 2000 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2001.4.77 | postanowienie z dnia 29 listopada 2000 r. | Akt indywidualny