25 rocznica tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu.

Monitor Polski

M.P.1995.67.752

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 grudnia 1995 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 grudnia 1995 r.
w sprawie 25 rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci pamięć zamordowanych na Wybrzeżu w grudniu 1970 r., kiedy to, kolejny raz, usiłowano przemocą zdławić pragnienie wolności i sprawiedliwości polskiego społeczeństwa.

Ofiara życia i krwi robotników i mieszkańców Wybrzeża winna znaleźć godne i trwałe miejsce w historii walki o niepodległą i sprawiedliwą Polskę.

Niech pamięć tragicznych wydarzeń grudniowych będzie również przestrogą dla wszystkich sprawujących władzę, aby już nigdy nie ulegali pokusie przemocy i fałszu w rozwiązywaniu konfliktów społecznych.