Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.2001.21.350 | postanowienie z dnia 15 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2001.21.349 | postanowienie z dnia 14 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2001.21.348 | postanowienie z dnia 14 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2001.21.347 | postanowienie z dnia 14 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2001.21.346 | postanowienie z dnia 3 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2001.21.345 | postanowienie z dnia 3 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2001.21.344 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.21.343 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.21.342 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.21.341 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.21.340 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2001.21.339 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.21.338 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.21.337 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.21.336 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.21.335 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.21.334 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.21.333 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2001.21.332 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.21.331 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.21.330 | postanowienie z dnia 25 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Oddanie hołdu uczestnikom Poznańskiego Czerwca.

M.P.2001.21.328 | uchwała z dnia 22 czerwca 2001 r. | Akt nienormatywny

25 rocznica protestu w Radomiu, Ursusie, Płocku.

M.P.2001.21.327 | uchwała z dnia 21 czerwca 2001 r. | Akt nienormatywny

Wykaz gmin i powiatów wchodzących w skład województw.

M.P.2001.20.325 | obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.20.323 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2001.20.322 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2001.20.321 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2001.20.320 | uchwała z dnia 7 czerwca 2001 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.19.319 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.19.318 | postanowienie z dnia 12 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.19.317 | postanowienie z dnia 9 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2001.19.316 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2000 r.

M.P.2001.18.313 | komunikat z dnia 25 maja 2001 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2001 r.

M.P.2001.18.310 | obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.18.307 | postanowienie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2001.18.306 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.18.305 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.18.304 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.18.303 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.18.302 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.18.301 | postanowienie z dnia 28 marca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2001.18.300 | postanowienie z dnia 27 marca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2001.18.299 | postanowienie z dnia 19 marca 2001 r. | Akt indywidualny

Oddanie hołdu Dzieciom Wrzesińskim w setną rocznicę strajku.

M.P.2001.18.298 | uchwała z dnia 25 maja 2001 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2001 r.

M.P.2001.17.296 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2001 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

M.P.2001.17.293 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2001.17.291 | postanowienie z dnia 27 marca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.17.290 | postanowienie z dnia 26 marca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.17.289 | postanowienie z dnia 26 marca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2001.17.288 | postanowienie z dnia 23 marca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.17.287 | postanowienie z dnia 23 marca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2001.17.286 | postanowienie z dnia 22 marca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2001.17.285 | postanowienie z dnia 22 marca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2001.17.283 | postanowienie z dnia 15 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2001.17.282 | postanowienie z dnia 15 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.17.281 | postanowienie z dnia 14 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.17.280 | postanowienie z dnia 14 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.17.279 | postanowienie z dnia 14 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.17.278 | postanowienie z dnia 14 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2001.17.277 | postanowienie z dnia 9 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2001.17.276 | postanowienie z dnia 18 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2001.17.275 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2001.17.274 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 - m.st. Warszawa.

M.P.2001.17.272 | postanowienie z dnia 16 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2001.16.270 | komunikat z dnia 16 maja 2001 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego.

M.P.2001.16.269 | komunikat z dnia 16 maja 2001 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku porodowego.

M.P.2001.16.268 | komunikat z dnia 16 maja 2001 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

M.P.2001.16.265 | komunikat z dnia 16 maja 2001 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

M.P.2001.16.264 | komunikat z dnia 16 maja 2001 r. | Akt utracił moc