Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.27.442 | postanowienie z dnia 13 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.27.441 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2001.27.440 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.27.439 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.27.438 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.27.437 | postanowienie z dnia 4 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2001.27.436 | postanowienie z dnia 31 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.27.435 | postanowienie z dnia 28 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 - Siedlce.

M.P.2001.27.434 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2001 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Smolarka.

M.P.2001.27.433 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2001 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

M.P.2001.26.432 | obwieszczenie z dnia 26 lipca 2001 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.26.431 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2001.26.430 | postanowienie z dnia 31 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2001.25.427 | uchwała z dnia 30 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.25.424 | postanowienie z dnia 30 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2001.25.423 | postanowienie z dnia 30 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2001.25.422 | postanowienie z dnia 25 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.24.418 | postanowienie z dnia 25 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.24.417 | postanowienie z dnia 24 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.24.416 | postanowienie z dnia 18 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.

M.P.2001.24.415 | uchwała z dnia 27 lipca 2001 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie ofiar Konzentrationslager Warschau.

M.P.2001.24.413 | uchwała z dnia 27 lipca 2001 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.23.409 | postanowienie z dnia 24 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.23.408 | postanowienie z dnia 18 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2001.23.407 | postanowienie z dnia 18 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.23.406 | postanowienie z dnia 17 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.23.405 | postanowienie z dnia 16 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.23.404 | postanowienie z dnia 15 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2001.23.402 | postanowienie z dnia 21 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2001.23.401 | postanowienie z dnia 21 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ze składu Rady Ministrów.

M.P.2001.23.400 | postanowienie z dnia 19 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 - Katowice.

M.P.2001.23.399 | postanowienie z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Mirosława Sekuły.

M.P.2001.23.398 | postanowienie z dnia 20 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.2001.23.397 | uchwała z dnia 18 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Narodowa Fundacja na rzecz Kahlenbergu.

M.P.2001.23.396 | uchwała z dnia 19 lipca 2001 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.2001.23.395 | uchwała z dnia 6 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2001 r.

M.P.2001.22.394 | komunikat z dnia 16 lipca 2001 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2001 r.

M.P.2001.22.393 | komunikat z dnia 16 lipca 2001 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2001 r.

M.P.2001.22.392 | komunikat z dnia 16 lipca 2001 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2001 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.2001.22.391 | obwieszczenie z dnia 16 lipca 2001 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2001 r.

M.P.2001.22.390 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2001 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2001 r.

M.P.2001.22.389 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2001 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2001 r.

M.P.2001.22.388 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2001 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2001.22.387 | postanowienie z dnia 14 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.22.386 | postanowienie z dnia 14 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2001.22.385 | postanowienie z dnia 7 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.384 | postanowienie z dnia 12 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.383 | postanowienie z dnia 12 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.382 | postanowienie z dnia 12 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.381 | postanowienie z dnia 12 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.380 | postanowienie z dnia 12 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.379 | postanowienie z dnia 12 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.378 | postanowienie z dnia 12 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.377 | postanowienie z dnia 12 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.376 | postanowienie z dnia 12 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.375 | postanowienie z dnia 12 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.374 | postanowienie z dnia 12 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Rady Ministrów.

M.P.2001.22.373 | postanowienie z dnia 12 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ze składu Rady Ministrów.

M.P.2001.22.372 | postanowienie z dnia 12 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2001.22.371 | postanowienie z dnia 5 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.370 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.369 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.368 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.367 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.366 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.365 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.364 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2001.22.363 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2001.22.362 | postanowienie z dnia 18 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2001.22.361 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2001 r. | Akt indywidualny

Powołanie na stanowisko sędziego.

M.P.2001.22.360 | postanowienie z dnia 30 maja 2001 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora.

M.P.2001.22.359 | uchwała z dnia 5 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora.

M.P.2001.22.358 | uchwała z dnia 5 lipca 2001 r. | Akt indywidualny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2001.21.356 | komunikat z dnia 2 lipca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2001 r.

M.P.2001.21.354 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2001 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2001.21.353 | obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2001 r. | Akt utracił moc