Official Gazette

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.5.92 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.5.91 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.5.90 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.5.89 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.5.88 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.5.86 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.5.85 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.5.84 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.5.83 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2002.5.82 | postanowienie z dnia 7 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2002.5.81 | postanowienie z dnia 2 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2002.5.80 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2002 rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego.

M.P.2002.5.78 | uchwała z dnia 24 stycznia 2002 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdania wyborcze komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i do Senatu.

M.P.2002.4.77 | komunikat z dnia 17 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1 000 kg węgla kamiennego w 2001 r.

M.P.2002.3.76 | komunikat z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt nienormatywny

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2001 r.

M.P.2002.3.75 | komunikat z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2001 r.

M.P.2002.3.74 | komunikat z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2001 r.

M.P.2002.3.73 | komunikat z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2001 r.

M.P.2002.3.72 | komunikat z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2001 r.

M.P.2002.3.67 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2001 r.

M.P.2002.3.66 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2001 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.2002.3.65 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2001 r.

M.P.2002.3.64 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2001 r.

M.P.2002.3.63 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu.

M.P.2002.3.60 | uchwała z dnia 14 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Infrastruktury.

M.P.2002.3.59 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2002.3.58 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2002.3.57 | postanowienie z dnia 9 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2002.3.56 | postanowienie z dnia 7 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.3.55 | postanowienie z dnia 7 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.3.54 | postanowienie z dnia 7 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.3.53 | postanowienie z dnia 7 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.3.52 | postanowienie z dnia 7 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.3.51 | postanowienie z dnia 7 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.3.50 | postanowienie z dnia 6 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.3.49 | postanowienie z dnia 6 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.2.42 | postanowienie z dnia 6 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.2.41 | postanowienie z dnia 5 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.2.40 | postanowienie z dnia 31 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.2.39 | postanowienie z dnia 30 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.2.38 | postanowienie z dnia 30 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.2.37 | postanowienie z dnia 26 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.2.36 | postanowienie z dnia 25 października 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.2.35 | postanowienie z dnia 31 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.2.34 | postanowienie z dnia 31 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.2.33 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.2.32 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

M.P.2002.1.29 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.1.28 | postanowienie z dnia 25 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.1.27 | postanowienie z dnia 25 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.1.26 | postanowienie z dnia 24 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.1.25 | postanowienie z dnia 23 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.1.24 | postanowienie z dnia 22 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.1.23 | postanowienie z dnia 22 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.1.22 | postanowienie z dnia 22 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.1.21 | postanowienie z dnia 22 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.1.20 | postanowienie z dnia 19 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.1.19 | postanowienie z dnia 18 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.1.18 | postanowienie z dnia 17 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.1.17 | postanowienie z dnia 17 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.1.16 | postanowienie z dnia 17 października 2001 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczenia.

M.P.2002.1.15 | postanowienie z dnia 17 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.1.14 | postanowienie z dnia 15 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.1.13 | postanowienie z dnia 10 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.1.12 | postanowienie z dnia 9 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.1.11 | postanowienie z dnia 9 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.1.10 | postanowienie z dnia 5 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.1.9 | postanowienie z dnia 4 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.1.8 | postanowienie z dnia 4 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.1.7 | postanowienie z dnia 3 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.1.6 | postanowienie z dnia 3 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.1.5 | postanowienie z dnia 3 października 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.1.4 | postanowienie z dnia 1 października 2001 r. | Akt indywidualny