Official Gazette

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2002 r.

M.P.2002.11.204 | obwieszczenie z dnia 6 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2002.11.203 | obwieszczenie z dnia 13 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.11.202 | obwieszczenie z dnia 8 marca 2002 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.2002.11.201 | obwieszczenie z dnia 12 marca 2002 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie dni wolnych od pracy w 2002 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

M.P.2002.11.200 | zarządzenie z dnia 21 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2002.11.199 | zarządzenie z dnia 13 marca 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczenia.

M.P.2002.11.198 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2002.11.197 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.11.196 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.11.195 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2002.11.194 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.11.193 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2001 r.

M.P.2002.10.190 | obwieszczenie z dnia 22 lutego 2002 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.10.189 | obwieszczenie z dnia 5 marca 2002 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.10.188 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2002 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Zespołu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.

M.P.2002.10.184 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.10.183 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.10.182 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Powołanie Krajowej Spółki Cukrowej.

M.P.2002.10.181 | rezolucja z dnia 15 lutego 2002 r. | Akt nienormatywny

Wybór uzupełniający skład Trybunału Stanu.

M.P.2002.10.180 | uchwała z dnia 1 marca 2002 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie roku 2002 rokiem Jana Kiepury.

M.P.2002.10.179 | uchwała z dnia 1 marca 2002 r. | Akt nienormatywny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2002.9.177 | komunikat z dnia 14 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2002 r.

M.P.2002.9.176 | obwieszczenie z dnia 14 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.9.173 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.9.172 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.9.171 | postanowienie z dnia 10 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.9.170 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.9.169 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.9.168 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.9.167 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.9.166 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.9.165 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2002.9.164 | postanowienie z dnia 3 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.9.163 | postanowienie z dnia 3 grudnia 2001 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2002.9.162 | uchwała z dnia 14 lutego 2002 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2001 r.

M.P.2002.8.160 | komunikat z dnia 11 lutego 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 2001 r.

M.P.2002.8.159 | komunikat z dnia 11 lutego 2002 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 2001 r.

M.P.2002.8.158 | komunikat z dnia 11 lutego 2002 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2001 r.

M.P.2002.8.157 | komunikat z dnia 11 lutego 2002 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w 2001 r.

M.P.2002.8.156 | komunikat z dnia 11 lutego 2002 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2001 r. i w drugim półroczu 2001 r.

M.P.2002.8.155 | obwieszczenie z dnia 11 lutego 2002 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2002.8.154 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 2002 r. | Akt nienormatywny

Powołanie zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2002-2007.

M.P.2002.8.153 | uchwała z dnia 4 lutego 2002 r. | Akt indywidualny

Wygaśnięcie funkcji Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Warszawie.

M.P.2002.8.152 | uchwała z dnia 4 lutego 2002 r. | Akt indywidualny

Wygaśnięcie funkcji zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Słupsku.

M.P.2002.8.151 | uchwała z dnia 4 lutego 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2002.8.150 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2002.8.149 | postanowienie z dnia 30 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2002.8.148 | postanowienie z dnia 30 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.8.147 | postanowienie z dnia 28 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.8.146 | postanowienie z dnia 28 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.8.145 | postanowienie z dnia 27 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.8.144 | postanowienie z dnia 26 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.8.143 | postanowienie z dnia 23 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.8.142 | postanowienie z dnia 23 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.8.141 | postanowienie z dnia 22 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.8.140 | postanowienie z dnia 22 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie listy zakazanych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe.

M.P.2002.7.138 | obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2002.7.137 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2002 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

M.P.2002.7.136 | postanowienie z dnia 23 stycznia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.7.135 | postanowienie z dnia 19 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.7.134 | postanowienie z dnia 19 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2002.7.133 | postanowienie z dnia 10 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2002.7.132 | postanowienie z dnia 10 listopada 2001 r. | Akt indywidualny

20. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

M.P.2002.7.131 | uchwała z dnia 30 stycznia 2002 r. | Akt nienormatywny

Ukraina-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1992.05.18.

M.P.2002.6.125 | umowa międzynarodowa z dnia 18 maja 1992 r. | Akt obowiązujący

Słowacja-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej. Bratysława.2000.03.23.

M.P.2002.6.123 | umowa międzynarodowa z dnia 23 marca 2000 r. | Akt obowiązujący

Japonia-Polska. Umowa o przyznaniu japońskiej pomocy kulturalnej Bibliotece Narodowej w Warszawie. Warszawa.2001.04.06.

M.P.2002.6.115 | umowa międzynarodowa z dnia 6 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc