Official Gazette

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Henryka Gołębiewskiego.

M.P.2003.9.130 | postanowienie z dnia 6 lutego 2003 r. | Akt indywidualny

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2003.8.128 | obwieszczenie z dnia 4 lutego 2003 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie dni wolnych od pracy w 2003 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

M.P.2003.8.127 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Panama-Polska. Umowa o ruchu bezwizowym. Warszawa.2000.06.27.

M.P.2003.8.123 | umowa międzynarodowa z dnia 27 czerwca 2000 r. | Akt obowiązujący

Makau-Polska. Umowa o ruchu bezwizowym. Makau.2001.09.03.

M.P.2003.8.121 | umowa międzynarodowa z dnia 3 września 2001 r. | Akt obowiązujący

Hongkong-Polska. Umowa o ruchu bezwizowym. Hongkong.2001.08.30.

M.P.2003.8.119 | umowa międzynarodowa z dnia 30 sierpnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.7.116 | obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2003.7.115 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2003.7.113 | obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.7.111 | postanowienie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.7.110 | postanowienie z dnia 5 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.7.109 | postanowienie z dnia 31 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.7.108 | postanowienie z dnia 31 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.7.107 | postanowienie z dnia 29 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.7.106 | postanowienie z dnia 28 października 2002 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2003.7.105 | postanowienie z dnia 6 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 50. rocznicy śmierci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

M.P.2003.7.104 | uchwała z dnia 24 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Wybór posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2003.7.103 | uchwała z dnia 24 stycznia 2003 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w IV kwartale 2002 r.

M.P.2003.6.102 | komunikat z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt utracił moc

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2002 r.

M.P.2003.6.101 | komunikat z dnia 15 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2002 r.

M.P.2003.6.100 | komunikat z dnia 15 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2002 r.

M.P.2003.6.99 | komunikat z dnia 15 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2002 r.

M.P.2003.6.98 | komunikat z dnia 15 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2002 r.

M.P.2003.6.97 | komunikat z dnia 15 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2002 r.

M.P.2003.6.96 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2002 r.

M.P.2003.6.95 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2002 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.2003.6.94 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2002 r.

M.P.2003.6.93 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2002 r.

M.P.2003.6.92 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.6.91 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2003.6.89 | postanowienie z dnia 28 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.6.88 | postanowienie z dnia 28 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2003.6.87 | postanowienie z dnia 28 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.6.86 | postanowienie z dnia 25 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.6.85 | postanowienie z dnia 23 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2003.6.84 | postanowienie z dnia 22 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.6.83 | postanowienie z dnia 18 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.6.82 | postanowienie z dnia 18 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.6.81 | postanowienie z dnia 18 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.6.80 | postanowienie z dnia 18 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.6.79 | postanowienie z dnia 18 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.6.78 | postanowienie z dnia 17 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.6.77 | postanowienie z dnia 17 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.6.76 | postanowienie z dnia 16 października 2002 r. | Akt indywidualny

Niezbędne działania mające na celu przygotowanie Polski do globalnego społeczeństwa informacyjnego.

M.P.2003.6.74 | uchwała z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.5.68 | obwieszczenie z dnia 6 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie zmiany w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

M.P.2003.5.67 | obwieszczenie z dnia 6 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: statut Krajowego Biura Wyborczego.

M.P.2003.5.65 | uchwała z dnia 6 stycznia 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.5.64 | postanowienie z dnia 18 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.5.63 | postanowienie z dnia 18 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.5.62 | postanowienie z dnia 16 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.5.61 | postanowienie z dnia 16 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.5.60 | postanowienie z dnia 15 października 2002 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2003.5.59 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2003 r. | Akt indywidualny

Wybór uzupełniający skład Trybunału Stanu.

M.P.2003.5.58 | uchwała z dnia 9 stycznia 2003 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie roku 2003 rokiem Aleksandra Kamińskiego.

M.P.2003.5.57 | uchwała z dnia 9 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie roku 2003 rokiem Władysława Sikorskiego.

M.P.2003.5.56 | uchwała z dnia 9 stycznia 2003 r. | Akt nienormatywny

Irak-Polska. Umowa w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych. Warszawa.1984.09.20.

M.P.2003.4.54 | umowa międzynarodowa z dnia 20 września 1984 r. | Akt obowiązujący

Albania-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Tirana.1990.01.18.

M.P.2003.4.52 | umowa międzynarodowa z dnia 18 stycznia 1990 r. | Akt obowiązujący

Jordania-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1978.10.30.

M.P.2003.4.50 | umowa międzynarodowa z dnia 30 października 1978 r. | Akt obowiązujący

Syria-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1978.04.15.

M.P.2003.4.48 | umowa międzynarodowa z dnia 15 kwietnia 1978 r. | Akt obowiązujący

Turcja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Ankara.1977.09.09.

M.P.2003.4.46 | umowa międzynarodowa z dnia 9 września 1977 r. | Akt obowiązujący

Iran-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Warszawa.1976.12.04.

M.P.2003.4.44 | umowa międzynarodowa z dnia 4 grudnia 1976 r. | Akt obowiązujący

Szwajcaria-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Berno.1975.01.31.

M.P.2003.4.42 | umowa międzynarodowa z dnia 31 stycznia 1975 r. | Akt obowiązujący