Official Gazette

Wzór karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.15.220 | uchwała z dnia 10 marca 2003 r. | Akt obowiązujący

Szwecja-Polska. Umowa o współpracy w zakresie ratownictwa załóg okrętów podwodnych. Sztokholm.2002.02.06.

M.P.2003.15.216 | umowa międzynarodowa z dnia 6 lutego 2002 r. | Akt obowiązujący

Szwajcaria-Polska. Umowa o ułatwieniach w międzynarodowych przewozach drogowych rzeczy. Warszawa.2002.04.12.

M.P.2003.15.214 | umowa międzynarodowa z dnia 12 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.14.204 | postanowienie z dnia 28 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.14.203 | postanowienie z dnia 27 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.14.202 | postanowienie z dnia 25 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.14.201 | postanowienie z dnia 22 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.13.195 | postanowienie z dnia 20 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.13.194 | postanowienie z dnia 19 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.13.193 | postanowienie z dnia 18 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.13.192 | postanowienie z dnia 29 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.13.191 | postanowienie z dnia 29 października 2002 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2002 r.

M.P.2003.12.188 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2003 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.12.187 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2003 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.12.186 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2003 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów.

M.P.2003.12.185 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2003.12.184 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie występowania nadmiernego przywozu na polski obszar celny niektórych produktów stalowych.

M.P.2003.12.183 | postanowienie z dnia 7 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.

M.P.2003.12.182 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.12.181 | postanowienie z dnia 19 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.12.180 | postanowienie z dnia 19 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.12.179 | postanowienie z dnia 15 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.12.178 | postanowienie z dnia 15 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.12.177 | postanowienie z dnia 15 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.12.176 | postanowienie z dnia 14 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.12.175 | postanowienie z dnia 14 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.12.174 | postanowienie z dnia 14 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.12.173 | postanowienie z dnia 14 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.12.172 | postanowienie z dnia 11 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.12.171 | postanowienie z dnia 11 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2003.12.170 | postanowienie z dnia 3 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2003.12.169 | postanowienie z dnia 3 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.12.168 | postanowienie z dnia 27 lutego 2003 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.12.167 | postanowienie z dnia 24 lutego 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2003.12.166 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2003.12.165 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2003.12.164 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2003.12.163 | postanowienie z dnia 3 stycznia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2003.12.162 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 50. rocznicy śmierci generała Augusta Emila Fieldorfa-Nila.

M.P.2003.12.160 | uchwała z dnia 25 lutego 2003 r. | Akt nienormatywny

Krajowy plan gospodarki odpadami.

M.P.2003.11.159 | uchwała z dnia 29 października 2002 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

M.P.2003.10.156 | komunikat z dnia 13 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

M.P.2003.10.155 | komunikat z dnia 13 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego.

M.P.2003.10.154 | komunikat z dnia 13 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2003.10.151 | komunikat z dnia 13 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2003 r.

M.P.2003.10.150 | obwieszczenie z dnia 13 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.10.149 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2003 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2003.10.148 | obwieszczenie z dnia 12 lutego 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.10.144 | postanowienie z dnia 12 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.10.143 | postanowienie z dnia 8 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.10.142 | postanowienie z dnia 7 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2002 r.

M.P.2003.9.141 | komunikat z dnia 11 lutego 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 2002 r.

M.P.2003.9.140 | komunikat z dnia 11 lutego 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 2002 r.

M.P.2003.9.139 | komunikat z dnia 11 lutego 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2002 r.

M.P.2003.9.138 | komunikat z dnia 11 lutego 2003 r. | Akt nienormatywny

Kwota bazowa w czwartym kwartale 2002 r.

M.P.2003.9.137 | komunikat z dnia 11 lutego 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w 2002 r.

M.P.2003.9.136 | komunikat z dnia 11 lutego 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2002 r. i w drugim półroczu 2002 r.

M.P.2003.9.134 | obwieszczenie z dnia 11 lutego 2003 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.9.133 | obwieszczenie z dnia 4 lutego 2003 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.9.131 | postanowienie z dnia 7 listopada 2002 r. | Akt indywidualny