Official Gazette

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2003 r.

M.P.2003.20.311 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.2003.20.309 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Wzór wykazu obywateli popierających wniosek o poddanie określonej sprawy pod referendum ogólnokrajowe.

M.P.2003.20.308 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wyniku referendum.

M.P.2003.20.307 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wzór zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym.

M.P.2003.20.302 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.2003.20.301 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2003.20.299 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.20.298 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.20.297 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2003.20.296 | uchwała z dnia 16 kwietnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie na rok 2003 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.

M.P.2003.19.295 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.2003.19.293 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.19.292 | postanowienie z dnia 29 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Suwerenność polskiego prawodawstwa w dziedzinie moralności i kultury.

M.P.2003.19.290 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.18.287 | obwieszczenie z dnia 31 marca 2003 r. | Akt nienormatywny

Rejestr upoważnionych jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym.

M.P.2003.18.286 | obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2003.18.283 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.18.282 | postanowienie z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2003.18.281 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.18.280 | postanowienie z dnia 28 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.18.279 | postanowienie z dnia 25 października 2002 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.18.278 | postanowienie z dnia 24 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.18.277 | postanowienie z dnia 17 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2003.18.276 | postanowienie z dnia 14 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu naukowego profesora.

M.P.2003.18.275 | postanowienie z dnia 12 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2003.18.274 | postanowienie z dnia 4 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2003.18.273 | postanowienie z dnia 10 lutego 2003 r. | Akt indywidualny

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.2003.17.272 | komunikat z dnia 24 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziego.

M.P.2003.17.271 | obwieszczenie z dnia 25 marca 2003 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2003.17.270 | obwieszczenie z dnia 21 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2003.17.269 | obwieszczenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.17.267 | postanowienie z dnia 29 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2003.17.266 | postanowienie z dnia 29 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.17.265 | postanowienie z dnia 29 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2003.17.264 | postanowienie z dnia 27 listopada 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.17.263 | postanowienie z dnia 29 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2003.17.262 | postanowienie z dnia 28 października 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.17.261 | postanowienie z dnia 28 października 2002 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2003.17.259 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2003.17.258 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Podmioty uprawnione na obszarze kraju do regeneracji substancji kontrolowanych pochodzących z odzysku.

M.P.2003.16.254 | obwieszczenie z dnia 18 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

M.P.2003.16.253 | obwieszczenie z dnia 13 marca 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2003.16.252 | zarządzenie z dnia 27 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Rosja-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie niszczenia broni chemicznej. Warszawa.2002.12.17.

M.P.2003.16.248 | umowa międzynarodowa z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Tajlandia-Polska. Memorandum o porozumieniu o współpracy w dziedzinie zwalczania narkotyków. Warszawa.1996.09.23.

M.P.2003.16.242 | umowa międzynarodowa z dnia 23 września 1996 r. | Akt obowiązujący

Rosja-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki. Warszawa.2002.01.16.

M.P.2003.16.234 | umowa międzynarodowa z dnia 16 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej i Ukrainy.

M.P.2003.16.227 | uchwała z dnia 20 marca 2003 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej i Ukrainy.

M.P.2003.16.226 | uchwała z dnia 13 marca 2003 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2003 r.

M.P.2003.15.223 | obwieszczenie z dnia 11 marca 2003 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.15.222 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2003 r. | Akt nienormatywny

Wielkość średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2002 r.

M.P.2003.15.221 | obwieszczenie z dnia 12 marca 2003 r. | Akt nienormatywny