Official Gazette

Ustalenie występowania nadmiernego przywozu na polski obszar celny węglika wapnia.

M.P.2003.29.406 | postanowienie z dnia 28 maja 2003 r. | Akt jednorazowy

Tunezja-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych. Tunis.1980.12.24.

M.P.2003.29.403 | umowa międzynarodowa z dnia 24 grudnia 1980 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2003.29.402 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.29.401 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2003 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 2003 r.

M.P.2003.28.399 | obwieszczenie z dnia 23 maja 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2003 r.

M.P.2003.28.398 | obwieszczenie z dnia 23 maja 2003 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.28.397 | obwieszczenie z dnia 19 maja 2003 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.28.396 | obwieszczenie z dnia 19 maja 2003 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

M.P.2003.28.394 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji.

M.P.2003.28.386 | zarządzenie z dnia 26 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.27.385 | obwieszczenie z dnia 9 maja 2003 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.27.382 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.27.381 | postanowienie z dnia 9 stycznia 2003 r. | Akt indywidualny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2003.26.379 | komunikat z dnia 14 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2003 r.

M.P.2003.26.378 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2003 r.

M.P.2003.26.377 | obwieszczenie z dnia 7 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej.

M.P.2003.26.376 | obwieszczenie z dnia 16 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2003.26.374 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.26.373 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2003 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.2003.26.372 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.26.371 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.26.370 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2003 r.

M.P.2003.25.369 | komunikat z dnia 13 maja 2003 r. | Akt nienormatywny

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2002 r.

M.P.2003.25.368 | obwieszczenie z dnia 12 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Pozbawienie odznaczenia.

M.P.2003.25.365 | postanowienie z dnia 17 marca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.25.364 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2003.25.363 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.25.362 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.25.361 | postanowienie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.25.360 | postanowienie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2003.25.359 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.25.358 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2003.25.357 | postanowienie z dnia 2 maja 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygadiera.

M.P.2003.25.356 | postanowienie z dnia 2 maja 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2003.25.355 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.25.354 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.25.353 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.25.352 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2003.25.351 | uchwała z dnia 8 maja 2003 r. | Akt indywidualny

Norwegia-Polska. Międzynarodowe przewozy drogowe podróżnych i ładunków. Warszawa.1970.02.13.

M.P.2003.24.343 | umowa międzynarodowa z dnia 13 lutego 1970 r. | Akt obowiązujący

Bułgaria-Polska. Międzynarodowe przewozy drogowe podróżnych i ładunków. Sofia.1972.12.22.

M.P.2003.24.341 | umowa międzynarodowa z dnia 22 grudnia 1972 r. | Akt obowiązujący

Wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny zapałek.

M.P.2003.23.338 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2003.23.337 | uchwała z dnia 23 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2003 r.

M.P.2003.22.336 | komunikat z dnia 14 kwietnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2003 r.

M.P.2003.22.335 | komunikat z dnia 14 kwietnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2003.22.334 | obwieszczenie z dnia 25 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Obowiązki dowódców jednostek wojskowych w zakresie zapewnienia żołnierzom uprawnień wyborczych.

M.P.2003.22.331 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.22.329 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2002 r. | Akt indywidualny

Ustalenie liczby sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych.

M.P.2003.21.328 | obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.21.327 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Słowacja-Polska. Umowa w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych. Żywiec.2001.04.28.

M.P.2003.21.322 | umowa międzynarodowa z dnia 28 kwietnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Jugosławia-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu. Warszawa.2002.10.16.

M.P.2003.21.320 | umowa międzynarodowa z dnia 16 października 2002 r. | Akt obowiązujący