Official Gazette

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2003.59.930 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2003.59.929 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.59.926 | postanowienie z dnia 12 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.59.925 | postanowienie z dnia 10 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.59.924 | postanowienie z dnia 9 września 2003 r. | Akt indywidualny

Użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskim Państwie Afganistanu.

M.P.2003.59.921 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Treść oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów.

M.P.2003.58.917 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2003.58.916 | obwieszczenie z dnia 8 grudnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2004.

M.P.2003.58.915 | obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.2003.58.914 | obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji.

M.P.2003.58.913 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.58.912 | postanowienie z dnia 5 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.58.911 | postanowienie z dnia 5 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.58.910 | postanowienie z dnia 4 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.58.909 | postanowienie z dnia 3 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.58.908 | postanowienie z dnia 3 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.58.907 | postanowienie z dnia 3 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.58.906 | postanowienie z dnia 2 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.58.905 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.58.904 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Wybór uzupełniający skład Trybunału Stanu.

M.P.2003.58.903 | uchwała z dnia 12 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy.

M.P.2003.58.901 | uchwała z dnia 11 grudnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Wykaz towarów podlegających weterynaryjnej kontroli granicznej.

M.P.2003.57.900 | obwieszczenie z dnia 1 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wykaz przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem i obrotem środkami żywienia zwierząt.

M.P.2003.57.899 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Regulamin Sądu Najwyższego.

M.P.2003.57.898 | uchwała z dnia 1 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2003.57.897 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2003.57.896 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.57.895 | postanowienie z dnia 19 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.57.894 | postanowienie z dnia 19 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.57.893 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.57.892 | postanowienie z dnia 15 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.57.891 | postanowienie z dnia 8 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów.

M.P.2003.56.887 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt indywidualny

Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego.

M.P.2003.56.886 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego.

M.P.2003.56.885 | obwieszczenie z dnia 25 listopada 2003 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę powoływaną na stanowisko dyrektora generalnego urzędu.

M.P.2003.56.881 | obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Ustalenie dni wolnych od pracy w roku 2004 dla pracowników urzędów administracji rządowej.

M.P.2003.56.880 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ukraina-Polska. Umowa o zasadach ruchu osobowego. Kijów.2003.07.30.

M.P.2003.56.878 | umowa międzynarodowa z dnia 30 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 37/02.

M.P.2003.56.877 | wyrok z dnia 25 listopada 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.56.876 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.56.875 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.56.874 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.56.873 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.56.872 | postanowienie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.56.871 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.56.870 | postanowienie z dnia 19 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.56.869 | postanowienie z dnia 19 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.56.868 | postanowienie z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Centrum Pamięci Narodów Europy pod auspicjami Rady Europy.

M.P.2003.56.867 | uchwała z dnia 27 listopada 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w trzecim kwartale 2003 r.

M.P.2003.55.866 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2003 r.

M.P.2003.55.865 | obwieszczenie z dnia 25 listopada 2003 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2003.55.863 | postanowienie z dnia 19 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.55.862 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2003.55.861 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.55.860 | postanowienie z dnia 14 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2003.55.859 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.55.858 | postanowienie z dnia 30 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.55.857 | postanowienie z dnia 21 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.55.856 | postanowienie z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2003.55.855 | postanowienie z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.55.854 | postanowienie z dnia 11 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2003.55.853 | postanowienie z dnia 11 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziego.

M.P.2003.54.852 | obwieszczenie z dnia 21 listopada 2003 r. | Akt nienormatywny

Publikacja listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

M.P.2003.54.851 | uchwała z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2003.53.848 | komunikat z dnia 18 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2004 r.

M.P.2003.53.847 | obwieszczenie z dnia 18 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m[2] powierzchni użytkowej lokalu.

M.P.2003.53.846 | obwieszczenie z dnia 3 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie.

M.P.2003.53.845 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2003.53.842 | postanowienie z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2003.53.841 | postanowienie z dnia 14 lipca 2003 r. | Akt indywidualny