Official Gazette

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Małachowskiego.

M.P.2004.6.103 | postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

130. rocznica urodzin Wincentego Witosa.

M.P.2004.6.102 | uchwała z dnia 21 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.5.99 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Wykaz gmin górniczych.

M.P.2004.5.97 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2004.5.96 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2004.5.95 | postanowienie z dnia 10 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.5.94 | postanowienie z dnia 6 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.5.93 | postanowienie z dnia 6 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.5.92 | postanowienie z dnia 6 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.5.91 | postanowienie z dnia 6 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.5.90 | postanowienie z dnia 26 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.5.89 | postanowienie z dnia 26 września 2003 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2004.5.88 | postanowienie z dnia 28 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.5.86 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.5.85 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała broni.

M.P.2004.5.84 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2004.5.83 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2004.5.82 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2004.5.81 | postanowienie z dnia 11 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w IV kwartale 2003 r.

M.P.2004.4.80 | komunikat z dnia 13 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2003 r.

M.P.2004.4.79 | komunikat z dnia 15 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2003 r.

M.P.2004.4.78 | komunikat z dnia 15 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1 000 kg węgla kamiennego w 2003 r.

M.P.2004.4.77 | komunikat z dnia 15 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2003 r.

M.P.2004.4.75 | komunikat z dnia 15 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2003 r.

M.P.2004.4.74 | komunikat z dnia 15 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych.

M.P.2004.4.72 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2003 r.

M.P.2004.4.70 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2003 r.

M.P.2004.4.69 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2003 r.

M.P.2004.4.68 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2003 r.

M.P.2004.4.67 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.2004.4.66 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Wykonanie przepisów ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową.

M.P.2004.4.65 | obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.4.64 | obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2004.4.61 | postanowienie z dnia 29 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.4.60 | postanowienie z dnia 26 września 2003 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2004.4.59 | postanowienie z dnia 21 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2004.4.58 | postanowienie z dnia 21 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Mariana Nogi.

M.P.2004.4.57 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2004.4.56 | uchwała z dnia 14 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Witolda Lutosławskiego w 10. rocznicę Jego śmierci.

M.P.2004.4.55 | uchwała z dnia 9 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2004.4.54 | uchwała z dnia 8 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2004.4.53 | uchwała z dnia 8 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie roku 2004 rokiem generała Stefana Roweckiego.

M.P.2004.4.52 | uchwała z dnia 8 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego.

M.P.2004.2.48 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

M.P.2004.2.47 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2004.2.46 | postanowienie z dnia 26 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.2.45 | postanowienie z dnia 26 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.2.44 | postanowienie z dnia 24 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.2.43 | postanowienie z dnia 24 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.2.42 | postanowienie z dnia 23 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.2.41 | postanowienie z dnia 22 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2004.2.40 | postanowienie z dnia 22 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.2.39 | postanowienie z dnia 18 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.2.38 | postanowienie z dnia 18 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.2.37 | postanowienie z dnia 15 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.2.36 | postanowienie z dnia 15 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.2.35 | postanowienie z dnia 15 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.2.34 | postanowienie z dnia 15 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.2.33 | postanowienie z dnia 12 września 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.2.32 | postanowienie z dnia 10 września 2003 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.2.31 | postanowienie z dnia 31 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.2.30 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2004.2.29 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.2.28 | postanowienie z dnia 10 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2004.2.27 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2004.2.26 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.2.25 | postanowienie z dnia 20 listopada 2003 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.2.24 | postanowienie z dnia 20 listopada 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2004.2.23 | postanowienie z dnia 17 listopada 2003 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.2.22 | postanowienie z dnia 14 listopada 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2004.2.21 | postanowienie z dnia 30 października 2003 r. | Akt indywidualny

Wzorce jednostek miar spełniające warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

M.P.2004.1.20 | obwieszczenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach.

M.P.2004.1.19 | obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Rozdysponowanie kontyngentów taryfowych.

M.P.2004.1.18 | obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego.

M.P.2004.1.17 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu do spraw Edukacji Ekologicznej.

M.P.2004.1.16 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Uzbekistan-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej. Warszawa.2003.07.10.

M.P.2004.1.14 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący