Official Gazette

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.12.182 | uchwała z dnia 20 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2003 r.

M.P.2004.11.180 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów.

M.P.2004.11.179 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego.

M.P.2004.11.178 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

M.P.2004.11.177 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Regulamin wewnętrzny urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2004.11.176 | uchwała z dnia 9 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2004.11.175 | postanowienie z dnia 28 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.11.174 | postanowienie z dnia 28 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.11.173 | postanowienie z dnia 28 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.11.172 | postanowienie z dnia 27 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.11.171 | postanowienie z dnia 27 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.11.170 | postanowienie z dnia 21 października 2003 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 60. rocznicy śmierci hm. Floriana Marciniaka Naczelnika Szarych Szeregów.

M.P.2004.11.169 | uchwała z dnia 20 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 120. rocznicy urodzin Macieja Rataja.

M.P.2004.11.168 | uchwała z dnia 19 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

M.P.2004.10.167 | komunikat z dnia 21 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

M.P.2004.10.164 | komunikat z dnia 21 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego.

M.P.2004.10.163 | komunikat z dnia 21 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2004.10.159 | komunikat z dnia 16 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2004 r.

M.P.2004.10.157 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2004.10.156 | obwieszczenie z dnia 13 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o nominację sędziowską.

M.P.2004.10.155 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2004.10.154 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie.

M.P.2004.10.153 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2004.10.152 | postanowienie z dnia 27 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.10.151 | postanowienie z dnia 24 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.10.150 | postanowienie z dnia 24 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.10.149 | postanowienie z dnia 24 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.10.148 | postanowienie z dnia 21 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.10.147 | postanowienie z dnia 21 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.10.146 | postanowienie z dnia 20 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.10.145 | postanowienie z dnia 20 października 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2004.10.144 | postanowienie z dnia 17 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2004.10.143 | postanowienie z dnia 17 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.10.142 | postanowienie z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.10.141 | postanowienie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.10.140 | postanowienie z dnia 10 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2003 r.

M.P.2004.9.139 | komunikat z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Kwota bazowa w 2003 r.

M.P.2004.9.138 | komunikat z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2003 r.

M.P.2004.9.137 | komunikat z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2003 r.

M.P.2004.9.136 | komunikat z dnia 10 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2003 r.

M.P.2004.9.135 | komunikat z dnia 10 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2003 r. i w drugim półroczu 2003 r.

M.P.2004.9.134 | obwieszczenie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.9.133 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 2004 r. | Akt nienormatywny

Wykaz dodatków paszowych i materiałów paszowych.

M.P.2004.9.132 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Uznanie terytorium Islamskiego Państwa Afganistanu za strefę działań wojennych.

M.P.2004.8.128 | obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.

M.P.2004.8.126 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2004.8.125 | postanowienie z dnia 20 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.8.124 | postanowienie z dnia 16 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.8.123 | postanowienie z dnia 16 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2004.8.122 | postanowienie z dnia 15 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.8.121 | postanowienie z dnia 14 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.8.120 | postanowienie z dnia 14 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.8.119 | postanowienie z dnia 14 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.8.118 | postanowienie z dnia 10 października 2003 r. | Akt indywidualny

Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.2004.7.117 | obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2004.6.116 | komunikat z dnia 2 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.6.115 | obwieszczenie z dnia 7 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

M.P.2004.6.113 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2004.6.110 | postanowienie z dnia 10 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.6.109 | postanowienie z dnia 10 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.6.108 | postanowienie z dnia 7 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.6.107 | postanowienie z dnia 7 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.6.106 | postanowienie z dnia 7 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.6.105 | postanowienie z dnia 6 października 2003 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą w Warszawie.

M.P.2004.6.104 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Małachowskiego.

M.P.2004.6.103 | postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

130. rocznica urodzin Wincentego Witosa.

M.P.2004.6.102 | uchwała z dnia 21 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.5.99 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2004 r. | Akt nienormatywny

Wykaz gmin górniczych.

M.P.2004.5.97 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2004.5.96 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2004.5.95 | postanowienie z dnia 10 października 2003 r. | Akt indywidualny