Official Gazette

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2004.21.369 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.21.368 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.21.367 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.20.363 | obwieszczenie z dnia 7 maja 2004 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.

M.P.2004.20.362 | obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Stosowanie prawa Unii Europejskiej.

M.P.2004.20.359 | ogłoszenie z dnia 11 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.20.358 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.20.357 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.20.356 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.20.355 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.20.354 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.20.353 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.20.352 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.20.351 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2004.20.350 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2004.20.349 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.20.348 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.20.347 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.20.346 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.19.344 | obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.19.342 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.19.341 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.19.340 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.19.339 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.19.338 | postanowienie z dnia 1 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.

M.P.2004.19.337 | postanowienie z dnia 2 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Rady Ministrów.

M.P.2004.19.336 | postanowienie z dnia 2 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2004.19.335 | postanowienie z dnia 2 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Desygnowanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2004.19.334 | postanowienie z dnia 2 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie dymisji Rady Ministrów.

M.P.2004.19.333 | postanowienie z dnia 2 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Jerzego Cieślaka.

M.P.2004.19.332 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Fala przemocy w Kosowie.

M.P.2004.19.331 | uchwała z dnia 29 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2004 r.

M.P.2004.18.330 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2004 r.

M.P.2004.18.329 | komunikat z dnia 14 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2004 r.

M.P.2004.18.328 | komunikat z dnia 14 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

M.P.2004.18.326 | obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.2004.18.324 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie.

M.P.2004.18.323 | obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego.

M.P.2004.18.321 | obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego.

M.P.2004.18.320 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego.

M.P.2004.18.319 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego.

M.P.2004.18.318 | obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Zespołu do Spraw Środków Taryfowych.

M.P.2004.18.312 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2004.18.311 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2004.18.310 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2004.18.309 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2004.18.308 | postanowienie z dnia 26 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2004.18.307 | postanowienie z dnia 16 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2004.18.306 | postanowienie z dnia 5 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2004.18.305 | postanowienie z dnia 4 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2004.18.304 | postanowienie z dnia 16 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2004.18.303 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2004.18.302 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wybór Marszałka Sejmu.

M.P.2004.18.301 | uchwała z dnia 21 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Marszałka Sejmu w związku ze złożoną rezygnacją.

M.P.2004.18.300 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2004.17.297 | obwieszczenie z dnia 6 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.17.296 | obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Rozdysponowanie kontyngentów taryfowych.

M.P.2004.17.294 | obwieszczenie z dnia 31 marca 2004 r. | Akt nienormatywny

Rozdysponowanie kontyngentu taryfowego.

M.P.2004.17.293 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2004 r. | Akt nienormatywny

Regulamin Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2004.17.290 | uchwała z dnia 31 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.2004.16.285 | komunikat z dnia 24 marca 2004 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.16.281 | obwieszczenie z dnia 30 marca 2004 r. | Akt nienormatywny