Official Gazette

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej.

M.P.2004.27.455 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2004.27.454 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Desygnowanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2004.27.453 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach.

M.P.2004.26.450 | obwieszczenie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2004.26.448 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.26.447 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.26.446 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.26.445 | postanowienie z dnia 14 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.26.444 | postanowienie z dnia 13 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.26.443 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.26.442 | postanowienie z dnia 9 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.26.441 | postanowienie z dnia 9 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2004.26.440 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.26.439 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2004.26.438 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.26.437 | postanowienie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.26.436 | postanowienie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.26.435 | postanowienie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.26.434 | postanowienie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.26.433 | postanowienie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.26.432 | postanowienie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Polityka karna w Polsce.

M.P.2004.26.431 | uchwała z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2003 r.

M.P.2004.25.430 | komunikat z dnia 24 maja 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2003 r.

M.P.2004.24.428 | komunikat z dnia 24 maja 2004 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

M.P.2004.24.426 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.24.425 | obwieszczenie z dnia 31 maja 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2004 r.

M.P.2004.24.424 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w pierwszym kwartale 2004 r.

M.P.2004.24.423 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2004 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.24.422 | obwieszczenie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów.

M.P.2004.24.421 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2003 r.

M.P.2004.24.416 | uchwała z dnia 18 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczenia.

M.P.2004.24.414 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.24.413 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt indywidualny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2004.23.407 | komunikat z dnia 18 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2004 r.

M.P.2004.23.406 | obwieszczenie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Lista akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań nawozów.

M.P.2004.23.404 | obwieszczenie z dnia 13 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

M.P.2004.23.403 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Uzbekistan-Polska. Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych.

M.P.2004.23.400 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lipca 2003 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2004.23.397 | postanowienie z dnia 21 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2004.22.395 | komunikat z dnia 19 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wzorce jednostek miar spełniające warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar.

M.P.2004.22.394 | obwieszczenie z dnia 12 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

M.P.2004.22.393 | obwieszczenie z dnia 13 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie dymisji Rady Ministrów.

M.P.2004.22.388 | postanowienie z dnia 14 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała.

M.P.2004.22.387 | postanowienie z dnia 12 maja 2004 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

M.P.2004.22.386 | rezolucja z dnia 14 maja 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2004 r.

M.P.2004.21.383 | komunikat z dnia 12 maja 2004 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2004 r.

M.P.2004.21.381 | obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2004 r. | Akt utracił moc

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2003 r.

M.P.2004.21.380 | obwieszczenie z dnia 12 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy.

M.P.2004.21.374 | zarządzenie z dnia 15 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Polityki Społecznej.

M.P.2004.21.373 | zarządzenie z dnia 15 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2004.21.369 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.21.368 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.21.367 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny