Official Gazette

Maroko-Polska. Umowa o transporcie morskim. Warszawa.1999.05.20.

M.P.2004.31.545 | umowa międzynarodowa z dnia 20 maja 1999 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.31.544 | postanowienie z dnia 16 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.31.543 | postanowienie z dnia 4 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.30.540 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.30.537 | postanowienie z dnia 16 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.30.536 | postanowienie z dnia 9 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałków Sejmu.

M.P.2004.30.535 | uchwała z dnia 2 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie.

M.P.2004.29.533 | obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2004.29.532 | obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.29.530 | postanowienie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.29.529 | postanowienie z dnia 9 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2004.29.528 | postanowienie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2004.29.527 | postanowienie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.29.526 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.29.525 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2004.29.524 | postanowienie z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2004.29.523 | postanowienie z dnia 4 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2004.29.522 | postanowienie z dnia 20 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2004.29.521 | postanowienie z dnia 14 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2004.29.520 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą w Kielcach.

M.P.2004.29.519 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą w Szczecinie.

M.P.2004.29.518 | postanowienie z dnia 23 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą we Wrocławiu.

M.P.2004.29.517 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą w Gdańsku.

M.P.2004.29.516 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą w Chrzanowie.

M.P.2004.29.515 | postanowienie z dnia 21 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą w Poznaniu.

M.P.2004.29.514 | postanowienie z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą w Warszawie.

M.P.2004.29.513 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

M.P.2004.29.512 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą w Lublinie.

M.P.2004.29.511 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą w Krakowie.

M.P.2004.29.510 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą w Krakowie.

M.P.2004.29.509 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą w Kaliszu.

M.P.2004.29.508 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą w Białymstoku.

M.P.2004.29.507 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą w Radomiu.

M.P.2004.29.506 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą w Radomiu.

M.P.2004.29.505 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą w Poznaniu.

M.P.2004.29.504 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą w Łodzi.

M.P.2004.29.503 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Janusza Czesława Wojciechowskiego.

M.P.2004.29.502 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Witolda Tomczaka.

M.P.2004.29.501 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Czesława Adama Siekierskiego.

M.P.2004.29.500 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jacka Protasiewicza.

M.P.2004.29.499 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Zdzisława Zbigniewa Podkańskiego.

M.P.2004.29.498 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Pawła Bartłomieja Piskorskiego.

M.P.2004.29.497 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Pęka.

M.P.2004.29.496 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Marcina Libickiego.

M.P.2004.29.495 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Bogusława Mariana Liberadzkiego.

M.P.2004.29.494 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Janusza Antoniego Lewandowskiego.

M.P.2004.29.493 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Krzysztofa Kuźmiuka.

M.P.2004.29.492 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Urszuli Krupy.

M.P.2004.29.491 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Adama Klicha.

M.P.2004.29.490 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Michała Tomasza Kamińskiego.

M.P.2004.29.489 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Dariusza Macieja Grabowskiego.

M.P.2004.29.488 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Macieja Mariana Giertycha.

M.P.2004.29.487 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Adama Bielana.

M.P.2004.29.486 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2004.29.485 | uchwała z dnia 24 czerwca 2004 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności.

M.P.2004.29.484 | uchwała z dnia 1 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

M.P.2004.28.482 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2004 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.28.481 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2004 r. | Akt nienormatywny

Wykaz hut i spółek zależnych.

M.P.2004.28.479 | obwieszczenie z dnia 7 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.

M.P.2004.28.478 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2004.28.477 | postanowienie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Mieczysława Janowskiego.

M.P.2004.28.474 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Adama Gierka.

M.P.2004.28.473 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senator Grażyny Staniszewskiej.

M.P.2004.28.472 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senator Genowefy Grabowskiej.

M.P.2004.28.471 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Udzielenie Radzie Ministrów wotum zaufania.

M.P.2004.28.470 | uchwała z dnia 24 czerwca 2004 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.27.468 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2004 r. | Akt nienormatywny

Wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu.

M.P.2004.27.467 | obwieszczenie z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2004.

M.P.2004.27.466 | obwieszczenie z dnia 7 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.27.464 | postanowienie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.27.463 | postanowienie z dnia 21 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.27.462 | postanowienie z dnia 21 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.27.461 | postanowienie z dnia 21 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2004.27.460 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.27.459 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.27.458 | postanowienie z dnia 20 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie w skład Rady Ministrów.

M.P.2004.27.456 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny