Official Gazette

Nadanie orderów.

M.P.2004.36.635 | postanowienie z dnia 2 kwietnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.36.634 | postanowienie z dnia 26 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.36.633 | postanowienie z dnia 25 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2004.36.632 | postanowienie z dnia 18 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generałów i admirałów.

M.P.2004.36.631 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.36.630 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.36.629 | postanowienie z dnia 31 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.36.628 | postanowienie z dnia 31 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.36.627 | postanowienie z dnia 31 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.36.626 | postanowienie z dnia 31 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.36.625 | postanowienie z dnia 31 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.36.624 | postanowienie z dnia 31 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.36.623 | postanowienie z dnia 31 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2004.36.622 | postanowienie z dnia 31 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.36.621 | postanowienie z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2004.35.619 | komunikat z dnia 12 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2004 r.

M.P.2004.35.617 | komunikat z dnia 10 sierpnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2004 r.

M.P.2004.35.616 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2005.

M.P.2004.35.615 | obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2004.35.614 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwot wymienionych w art. 41 § 1 i w art. 112 § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2004.35.613 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu.

M.P.2004.35.611 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.35.610 | postanowienie z dnia 25 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.35.609 | postanowienie z dnia 17 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.35.608 | postanowienie z dnia 15 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.35.607 | postanowienie z dnia 10 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.35.606 | postanowienie z dnia 2 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Wspieranie oraz wykorzystywanie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych w gospodarce.

M.P.2004.35.605 | uchwała z dnia 12 sierpnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.34.602 | obwieszczenie z dnia 30 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2004.34.601 | obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji.

M.P.2004.34.600 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2004.34.595 | postanowienie z dnia 29 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.34.594 | postanowienie z dnia 25 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.34.593 | postanowienie z dnia 18 lutego 2004 r. | Akt indywidualny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2004.33.592 | obwieszczenie z dnia 28 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2004.33.589 | zarządzenie z dnia 4 sierpnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Społecznej.

M.P.2004.33.588 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2004.33.585 | postanowienie z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generalnego inspektora Policji.

M.P.2004.33.584 | postanowienie z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2004.33.583 | postanowienie z dnia 21 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

60. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

M.P.2004.33.582 | uchwała z dnia 29 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

60. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

M.P.2004.33.581 | uchwała z dnia 29 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2004 r.

M.P.2004.32.578 | komunikat z dnia 15 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2004 r.

M.P.2004.32.577 | komunikat z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2004.32.576 | komunikat z dnia 21 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2004 r.

M.P.2004.32.575 | obwieszczenie z dnia 16 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2004 r.

M.P.2004.32.574 | obwieszczenie z dnia 16 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.2004.32.573 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Portugalia-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki. Lizbona.2003.01.22.

M.P.2004.32.568 | umowa międzynarodowa z dnia 22 stycznia 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2004.32.567 | postanowienie z dnia 5 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.32.566 | postanowienie z dnia 1 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.32.565 | postanowienie z dnia 1 marca 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.32.562 | postanowienie z dnia 15 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.32.561 | postanowienie z dnia 15 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.32.560 | postanowienie z dnia 15 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2004.32.559 | postanowienie z dnia 15 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.32.558 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.32.557 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.32.556 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.32.555 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w czerwcu 2004 r. w stosunku do grudnia 2003 r.

M.P.2004.31.554 | komunikat z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2004 r.

M.P.2004.31.553 | komunikat z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.2004.31.551 | obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zwolnienie stanowiska sędziego.

M.P.2004.31.550 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki i Pracy.

M.P.2004.31.549 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2004.31.548 | zarządzenie z dnia 16 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

M.P.2004.31.547 | zarządzenie z dnia 16 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy