Monitor Polski

Nadanie orderu.

M.P.2005.8.135 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.8.134 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2005.8.133 | postanowienie z dnia 25 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2005.8.132 | postanowienie z dnia 23 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.131 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.8.130 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.8.129 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.128 | postanowienie z dnia 19 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.8.127 | postanowienie z dnia 19 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2005.8.126 | postanowienie z dnia 17 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.8.125 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.124 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.123 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2005.8.122 | postanowienie z dnia 3 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.121 | postanowienie z dnia 31 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.120 | postanowienie z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.119 | postanowienie z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.8.118 | postanowienie z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.117 | postanowienie z dnia 15 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.8.116 | postanowienie z dnia 15 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.8.115 | postanowienie z dnia 15 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.8.114 | postanowienie z dnia 12 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2005.8.113 | postanowienie z dnia 6 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.112 | postanowienie z dnia 6 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.111 | postanowienie z dnia 5 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.110 | postanowienie z dnia 5 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.109 | postanowienie z dnia 5 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.108 | postanowienie z dnia 5 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.107 | postanowienie z dnia 5 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.8.106 | postanowienie z dnia 5 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.8.105 | postanowienie z dnia 5 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.104 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.8.103 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.7.102 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Roczna kwota graniczna.

M.P.2005.7.101 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2005.7.100 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury.

M.P.2005.7.99 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Rozwoju Nauki i Technologii.

M.P.2005.7.98 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

M.P.2005.7.97 | zarządzenie z dnia 28 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2005.7.96 | postanowienie z dnia 8 października 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.7.95 | postanowienie z dnia 8 października 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.7.94 | postanowienie z dnia 8 października 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.7.93 | postanowienie z dnia 7 października 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.7.92 | postanowienie z dnia 7 października 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.7.91 | postanowienie z dnia 1 października 2004 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.6.89 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2005.6.88 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.6.87 | postanowienie z dnia 6 października 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.6.86 | postanowienie z dnia 1 października 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.6.85 | postanowienie z dnia 27 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.6.84 | postanowienie z dnia 22 września 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.6.83 | postanowienie z dnia 17 września 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2005.6.81 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2005.6.80 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.6.79 | postanowienie z dnia 12 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.6.78 | postanowienie z dnia 6 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2005.6.77 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

60. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz.

M.P.2005.6.76 | oświadczenie z dnia 21 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Rozwój sportu w Polsce.

M.P.2005.6.75 | uchwała z dnia 21 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

85. rocznica zaślubin Polski z morzem.

M.P.2005.6.70 | uchwała z dnia 20 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w IV kwartale 2004 r.

M.P.2005.5.69 | komunikat z dnia 14 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1 000 kg węgla kamiennego w 2004 r.

M.P.2005.5.68 | komunikat z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2004 r.

M.P.2005.5.67 | komunikat z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2004 r.

M.P.2005.5.66 | komunikat z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2004 r.

M.P.2005.5.63 | komunikat z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.2005.5.59 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2004 r.

M.P.2005.5.58 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2004 r.

M.P.2005.5.57 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2004 r.

M.P.2005.5.55 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2004 r.

M.P.2005.5.54 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Ukraina-Polska. Umowa o dodatkowych środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa. Warszawa.2004.04.16.

M.P.2005.5.47 | umowa międzynarodowa z dnia 16 kwietnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.5.46 | postanowienie z dnia 1 października 2004 r. | Akt indywidualny