Official Gazette

Nadanie orderu.

M.P.2004.48.820 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.48.819 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2004.48.818 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.48.817 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2004.48.816 | postanowienie z dnia 24 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.48.815 | postanowienie z dnia 18 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.48.814 | postanowienie z dnia 14 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.48.813 | postanowienie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.47.811 | obwieszczenie z dnia 2 listopada 2004 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej.

M.P.2004.47.809 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.47.806 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.47.805 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.47.804 | postanowienie z dnia 4 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.47.803 | postanowienie z dnia 4 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2004.47.802 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.47.801 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.47.800 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.47.799 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.47.798 | postanowienie z dnia 31 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Adama Graczyńskiego.

M.P.2004.47.797 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2004 r. | Akt indywidualny

Zamiar Rządu Rzeczypospolitej Polskiej sprzedaży spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

M.P.2004.47.796 | uchwała z dnia 5 listopada 2004 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

M.P.2004.46.795 | obwieszczenie z dnia 27 października 2004 r. | Akt indywidualny

Wysokość górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

M.P.2004.46.794 | obwieszczenie z dnia 26 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.46.792 | postanowienie z dnia 31 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.46.791 | postanowienie z dnia 31 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2004.46.790 | postanowienie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.46.789 | postanowienie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.46.788 | postanowienie z dnia 21 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.46.787 | postanowienie z dnia 17 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.46.786 | postanowienie z dnia 14 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Przyjęte i odrzucone sprawozdania partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2003 r.

M.P.2004.45.784 | komunikat z dnia 25 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2005.

M.P.2004.44.779 | obwieszczenie z dnia 28 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.44.778 | obwieszczenie z dnia 18 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie założeń polityki pieniężnej na rok 2005.

M.P.2004.44.777 | uchwała z dnia 29 września 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.44.776 | postanowienie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.44.775 | postanowienie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2004.44.774 | postanowienie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.44.773 | postanowienie z dnia 21 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.44.772 | postanowienie z dnia 21 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.44.771 | postanowienie z dnia 21 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.44.770 | postanowienie z dnia 19 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Wybory prezydenckie na Ukrainie.

M.P.2004.44.769 | uchwała z dnia 22 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Wybór uzupełniający skład Trybunału Stanu.

M.P.2004.44.768 | uchwała z dnia 22 października 2004 r. | Akt indywidualny

XX rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

M.P.2004.44.767 | uchwała z dnia 19 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2004 r.

M.P.2004.43.766 | komunikat z dnia 15 października 2004 r. | Akt utracił moc

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r.

M.P.2004.43.765 | komunikat z dnia 15 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2004 r.

M.P.2004.43.764 | komunikat z dnia 14 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech kwartałów 2004 r.

M.P.2004.43.763 | komunikat z dnia 14 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2004 r.

M.P.2004.43.762 | komunikat z dnia 14 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za okres od grudnia 1999 r. do września 2004 r.

M.P.2004.43.761 | komunikat z dnia 14 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Podanie do publicznej wiadomości orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych.

M.P.2004.43.759 | obwieszczenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt indywidualny

Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.2004.43.758 | obwieszczenie z dnia 28 września 2004 r. | Akt obowiązujący

Treść oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o powołanie na stanowisko sędziego.

M.P.2004.43.757 | obwieszczenie z dnia 8 października 2004 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.2004.43.756 | obwieszczenie z dnia 14 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r.

M.P.2004.43.753 | obwieszczenie z dnia 8 października 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2004.43.750 | postanowienie z dnia 12 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2004.43.749 | postanowienie z dnia 10 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.43.748 | postanowienie z dnia 4 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

M.P.2004.43.747 | postanowienie z dnia 12 października 2004 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2004.43.746 | postanowienie z dnia 6 października 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2004.43.745 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 - z siedzibą w Toruniu.

M.P.2004.43.744 | postanowienie z dnia 12 października 2004 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Chodynickiego.

M.P.2004.43.743 | postanowienie z dnia 6 października 2004 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania.

M.P.2004.43.742 | uchwała z dnia 15 października 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.

M.P.2004.42.740 | obwieszczenie z dnia 24 września 2004 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2004.42.739 | obwieszczenie z dnia 30 września 2004 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

M.P.2004.42.738 t.j. | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 1998 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

M.P.2004.42.737 | obwieszczenie z dnia 15 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

M.P.2004.42.736 | obwieszczenie z dnia 15 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała - Regulamin pracy Rady Ministrów.

M.P.2004.42.734 | uchwała z dnia 21 września 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2004.42.733 | postanowienie z dnia 14 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2004.42.732 | postanowienie z dnia 14 maja 2004 r. | Akt indywidualny