Official Gazette

Pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Opolu II.

M.P.2005.83.1193 | uchwała z dnia 19 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1192 | postanowienie z dnia 7 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.83.1191 | postanowienie z dnia 2 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.83.1190 | postanowienie z dnia 26 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1189 | postanowienie z dnia 26 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1188 | postanowienie z dnia 26 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2005.83.1187 | postanowienie z dnia 25 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1186 | postanowienie z dnia 25 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1185 | postanowienie z dnia 24 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1184 | postanowienie z dnia 24 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.83.1183 | postanowienie z dnia 19 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1182 | postanowienie z dnia 19 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.83.1181 | postanowienie z dnia 19 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.83.1180 | postanowienie z dnia 18 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2005.83.1179 | postanowienie z dnia 18 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1178 | postanowienie z dnia 10 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1177 | postanowienie z dnia 29 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2005.83.1176 | postanowienie z dnia 28 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1175 | postanowienie z dnia 21 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.83.1174 | postanowienie z dnia 5 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2005.83.1173 | postanowienie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.83.1172 | postanowienie z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.83.1171 | postanowienie z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.83.1170 | postanowienie z dnia 28 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2005.83.1169 | postanowienie z dnia 17 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Wybory parlamentarne w Iraku.

M.P.2005.83.1168 | uchwała z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

M.P.2005.83.1167 | uchwała z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2006 Rokiem Jana Łaskiego, Prymasa Polski, Kanclerza Wielkiego Koronnego (1456-1531).

M.P.2005.83.1166 | uchwała z dnia 16 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 3/05.

M.P.2005.80.1148 | wyrok z dnia 7 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

M.P.2005.80.1145 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawki opłaty paliwowej na rok 2006.

M.P.2005.80.1144 | obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wysokość maksymalnych stawek opłat za przejazd 1 km autostrady na rok 2006.

M.P.2005.80.1143 | obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.80.1142 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2005.80.1141 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów.

M.P.2005.80.1140 | obwieszczenie z dnia 2 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2005.80.1139 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Spraw Rolnych.

M.P.2005.80.1137 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2005.80.1136 | zarządzenie z dnia 12 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2005.80.1135 | postanowienie z dnia 18 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.80.1134 | postanowienie z dnia 13 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.80.1133 | postanowienie z dnia 10 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.80.1132 | postanowienie z dnia 10 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2005.80.1131 | postanowienie z dnia 7 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.80.1130 | postanowienie z dnia 7 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2005.80.1129 | postanowienie z dnia 6 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.80.1128 | postanowienie z dnia 5 października 2005 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą w Gdańsku.

M.P.2005.80.1127 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

M.P.2005.80.1126 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci gen. Kazimierza Sosnkowskiego w 120. rocznicę urodzin.

M.P.2005.80.1125 | uchwała z dnia 9 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 60. rocznicy śmierci Wincentego Witosa.

M.P.2005.80.1124 | uchwała z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego.

M.P.2005.79.1123 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2005.79.1122 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki.

M.P.2005.79.1121 | zarządzenie z dnia 9 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Określenie dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

M.P.2005.79.1120 | uchwała z dnia 24 października 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.79.1118 | postanowienie z dnia 5 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.79.1117 | postanowienie z dnia 3 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.79.1116 | postanowienie z dnia 29 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.79.1115 | postanowienie z dnia 29 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.79.1114 | postanowienie z dnia 29 września 2005 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

M.P.2005.79.1113 | postanowienie z dnia 7 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Hanny Foltyn-Kubickiej.

M.P.2005.79.1112 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów.

M.P.2005.78.1111 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.2005.78.1110 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2005.78.1109 | postanowienie z dnia 27 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.78.1108 | postanowienie z dnia 26 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.78.1107 | postanowienie z dnia 26 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.78.1106 | postanowienie z dnia 21 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.78.1105 | postanowienie z dnia 21 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.78.1104 | postanowienie z dnia 20 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.78.1103 | postanowienie z dnia 19 września 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.78.1102 | postanowienie z dnia 19 września 2005 r. | Akt indywidualny