Official Gazette

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

M.P.2021.618 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2021 r. | Akt jednorazowy

Katar-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Warszawa.1998.04.21

M.P.2021.616 | umowa międzynarodowa z dnia 21 kwietnia 1998 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2021.614 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2021 r. | Akt jednorazowy

Uczczenie 45. rocznicy Radomskiego Czerwca 1976 roku.

M.P.2021.613 | uchwała z dnia 24 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 65. rocznicy Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956.

M.P.2021.612 | uchwała z dnia 24 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie100. rocznicy powstania Międzynarodowych Targów Poznańskich.

M.P.2021.611 | uchwała z dnia 24 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

Armenia-Polska. Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej. Warszawa.1998.01.27.

M.P.2021.608 | umowa międzynarodowa z dnia 27 stycznia 1998 r. | Akt obowiązujący

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.607 | uchwała z dnia 24 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2021.605 | obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

Kuba-Polska. Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej. Warszawa.1974.04.05.

M.P.2021.603 | umowa międzynarodowa z dnia 5 kwietnia 1974 r. | Akt obowiązujący

Kuwejt-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Kuwejt.1977.05.31.

M.P.2021.601 | umowa międzynarodowa z dnia 31 maja 1977 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.600 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.599 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.598 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.596 | postanowienie z dnia 31 maja 2021 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2021.595 | postanowienie z dnia 31 maja 2021 r. | Akt indywidualny

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

M.P.2021.591 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.

M.P.2021.589 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

Informacja o uruchomieniu Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

M.P.2021.587 | obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

M.P.2021.585 | uchwała z dnia 18 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76.

M.P.2021.584 | uchwała z dnia 16 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę czwartej deportacji.

M.P.2021.583 | uchwała z dnia 17 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56.

M.P.2021.582 | uchwała z dnia 16 czerwca 2021 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.578 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.577 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.576 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.575 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.574 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2021.572 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.571 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.570 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.569 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.568 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2020 r.

M.P.2021.567 | komunikat z dnia 24 maja 2021 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.2021.563 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.562 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.561 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.560 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.559 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2021.558 | postanowienie z dnia 8 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 7/20.

M.P.2021.557 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

Wysokość stawki opłaty na rok 2022 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę.

M.P.2021.555 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2021 r.

M.P.2021.553 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2021.552 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.550 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.549 | postanowienie z dnia 12 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.548 | postanowienie z dnia 12 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2021.547 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2021.546 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2021.545 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2021.544 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2021.543 | postanowienie z dnia 6 kwietnia 2021 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2021.542 | postanowienie z dnia 16 marca 2021 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile.

M.P.2021.541 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Killiona Munzele Munyamy.

M.P.2021.540 | postanowienie z dnia 10 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Koninie II.

M.P.2021.536 | uchwała z dnia 7 czerwca 2021 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich.

M.P.2021.532 t.j. | uchwała z dnia 2 lutego 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.

M.P.2021.531 | uchwała z dnia 9 czerwca 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2021.530 | uchwała z dnia 28 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Sytuacja na Białorusi.

M.P.2021.529 | uchwała z dnia 28 maja 2021 r. | Akt nienormatywny