Monitor Polski

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2006.52.565 | postanowienie z dnia 4 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.52.564 | postanowienie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.52.563 | postanowienie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.52.562 | postanowienie z dnia 16 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.52.561 | postanowienie z dnia 11 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.52.560 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.52.559 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2006 r.

M.P.2006.51.558 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2006 r.

M.P.2006.51.557 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.51.556 | obwieszczenie z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2006.51.552 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Kazimierza Marcinkiewicza.

M.P.2006.51.551 | postanowienie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Finansowanie badań nad ludzkimi embrionami i zarodkowymi komórkami macierzystymi.

M.P.2006.51.550 | uchwała z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności.

M.P.2006.51.549 | uchwała z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wotum zaufania dla Rady Ministrów.

M.P.2006.51.547 | uchwała z dnia 19 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2006 r.

M.P.2006.49.535 | komunikat z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2006.49.534 | ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2006.49.533 | ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu walut wymienialnych.

M.P.2006.49.531 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.49.530 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2006.49.529 | obwieszczenie z dnia 10 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.

M.P.2006.49.528 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

M.P.2006.49.527 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.49.526 | zarządzenie z dnia 28 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie w skład Rady Ministrów.

M.P.2006.49.525 | postanowienie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2006.49.524 | postanowienie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Wybór zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu.

M.P.2006.49.523 | uchwała z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Wybór zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu.

M.P.2006.49.522 | uchwała z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2006 r.

M.P.2006.50.546 | komunikat z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2006 r.

M.P.2006.50.545 | komunikat z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Pełnomocnika do spraw organizacji Służby Wywiadu Wojskowego.

M.P.2006.50.543 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Pełnomocnika do spraw organizacji Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

M.P.2006.50.542 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.50.541 | postanowienie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.50.540 | postanowienie z dnia 30 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.50.539 | postanowienie z dnia 24 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.50.538 | postanowienie z dnia 24 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.50.537 | postanowienie z dnia 22 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.50.536 | postanowienie z dnia 22 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielania pomocy Policji.

M.P.2006.48.520 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2006 roku.

M.P.2006.48.519 | uchwała z dnia 12 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Desygnowanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2006.48.518 | postanowienie z dnia 10 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie dymisji Rady Ministrów.

M.P.2006.48.517 | postanowienie z dnia 10 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I.

M.P.2006.48.516 | postanowienie z dnia 11 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego.

M.P.2006.48.515 | postanowienie z dnia 10 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki.

M.P.2006.47.513 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.47.512 | postanowienie z dnia 18 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.47.511 | postanowienie z dnia 12 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.47.510 | postanowienie z dnia 12 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.47.509 | postanowienie z dnia 11 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.47.508 | postanowienie z dnia 10 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2006.47.507 | postanowienie z dnia 24 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2006.47.506 | postanowienie z dnia 24 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2006.47.505 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2006.47.504 | postanowienie z dnia 12 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2006.47.503 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2006.47.502 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.47.501 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Powierzenie pełnienia obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.47.500 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.47.499 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.47.498 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.47.497 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.47.496 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Jednostronne zablokowanie wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych.

M.P.2006.47.495 | uchwała z dnia 6 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wyrażenie zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

M.P.2006.47.494 | uchwała z dnia 6 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

M.P.2006.47.493 | uchwała z dnia 23 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Ukraina-Polska. Porozumienie o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynow.

M.P.2006.44.468 | umowa międzynarodowa z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Ukraina-Polska. Porozumienie o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Budomierz-Hruszew.

M.P.2006.44.466 | umowa międzynarodowa z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2006.46.490 | obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2006 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Pełnomocnika do spraw organizacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

M.P.2006.46.489 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.46.488 | postanowienie z dnia 11 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.46.487 | postanowienie z dnia 10 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.46.486 | postanowienie z dnia 9 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.46.485 | postanowienie z dnia 5 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.46.484 | postanowienie z dnia 5 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.46.483 | postanowienie z dnia 3 maja 2006 r. | Akt indywidualny