Monitor Polski

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2006.58.614 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generałów i admirałów.

M.P.2006.58.613 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.58.612 | postanowienie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Uczczenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 675. rocznicy Zjazdu w Chęcinach.

M.P.2006.58.611 | uchwała z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2006.57.610 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwot wymienionych w art. 41 § 1 i w art. 112 § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa.

M.P.2006.57.609 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2006.57.607 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

M.P.2006.57.606 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

M.P.2006.57.605 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.57.604 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.57.603 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.57.602 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.57.601 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie.

M.P.2006.57.600 | postanowienie z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze.

M.P.2006.57.599 | postanowienie z dnia 17 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2006 r.

M.P.2006.55.588 | komunikat z dnia 9 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2006.55.587 | ogłoszenie z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2006.55.586 | ogłoszenie z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2006.55.585 | ogłoszenie z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2006.55.584 | ogłoszenie z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2006.55.583 | ogłoszenie z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2006.56.598 | ogłoszenie z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.56.597 | obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2006.56.596 | obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2006.56.594 | obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.56.593 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie z pełnienia obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.56.592 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.56.591 | postanowienie z dnia 2 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Marka Szczygło.

M.P.2006.56.590 | postanowienie z dnia 4 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie roku 2007 Rokiem Miasta Krakowa.

M.P.2006.56.589 | uchwała z dnia 3 sierpnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu.

M.P.2006.54.578 | zarządzenie z dnia 4 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2006.54.577 | zarządzenie z dnia 4 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2006.53.576 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2007.

M.P.2006.53.574 | obwieszczenie z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu.

M.P.2006.53.573 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

M.P.2006.52.572 | postanowienie z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2006.52.570 | postanowienie z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2006.52.569 | postanowienie z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2006.52.568 | postanowienie z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2006.52.567 | postanowienie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2006.52.566 | postanowienie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2006.52.565 | postanowienie z dnia 4 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.52.564 | postanowienie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.52.563 | postanowienie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.52.562 | postanowienie z dnia 16 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.52.561 | postanowienie z dnia 11 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.52.560 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.52.559 | postanowienie z dnia 7 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2006 r.

M.P.2006.51.558 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2006 r.

M.P.2006.51.557 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.51.556 | obwieszczenie z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2006.51.552 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Kazimierza Marcinkiewicza.

M.P.2006.51.551 | postanowienie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Finansowanie badań nad ludzkimi embrionami i zarodkowymi komórkami macierzystymi.

M.P.2006.51.550 | uchwała z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności.

M.P.2006.51.549 | uchwała z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wotum zaufania dla Rady Ministrów.

M.P.2006.51.547 | uchwała z dnia 19 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2006 r.

M.P.2006.49.535 | komunikat z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2006.49.534 | ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2006.49.533 | ogłoszenie z dnia 26 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu walut wymienialnych.

M.P.2006.49.531 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.49.530 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2006.49.529 | obwieszczenie z dnia 10 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.

M.P.2006.49.528 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

M.P.2006.49.527 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.49.526 | zarządzenie z dnia 28 marca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie w skład Rady Ministrów.

M.P.2006.49.525 | postanowienie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2006.49.524 | postanowienie z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Wybór zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu.

M.P.2006.49.523 | uchwała z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Wybór zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu.

M.P.2006.49.522 | uchwała z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2006 r.

M.P.2006.50.546 | komunikat z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2006 r.

M.P.2006.50.545 | komunikat z dnia 14 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Pełnomocnika do spraw organizacji Służby Wywiadu Wojskowego.

M.P.2006.50.543 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Pełnomocnika do spraw organizacji Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

M.P.2006.50.542 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.50.541 | postanowienie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.50.540 | postanowienie z dnia 30 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.50.539 | postanowienie z dnia 24 maja 2006 r. | Akt indywidualny