Monitor Polski

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.80.801 | postanowienie z dnia 26 października 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.80.800 | postanowienie z dnia 24 października 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.80.799 | postanowienie z dnia 17 października 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.80.798 | postanowienie z dnia 17 października 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.80.797 | postanowienie z dnia 17 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2006.80.796 | postanowienie z dnia 12 października 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Marka Bolesława Kotlinowskiego.

M.P.2006.80.795 | postanowienie z dnia 30 października 2006 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Dnia Zwierząt.

M.P.2006.80.794 | uchwała z dnia 27 października 2006 r. | Akt nienormatywny

50. rocznica "Października '56".

M.P.2006.80.793 | uchwała z dnia 27 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2006.80.792 | uchwała z dnia 27 października 2006 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych.

M.P.2006.77.778 | obwieszczenie z dnia 17 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

M.P.2006.77.776 | zarządzenie z dnia 23 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Wybór uzupełniający posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.

M.P.2006.77.773 | uchwała z dnia 18 października 2006 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań skuteczności działania środka ochrony roślin.

M.P.2006.76.769 | obwieszczenie z dnia 16 października 2006 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

M.P.2006.76.767 | postanowienie z dnia 18 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.76.766 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.76.765 | postanowienie z dnia 10 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.76.764 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.76.763 | postanowienie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.76.762 | postanowienie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.76.761 | postanowienie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.76.760 | postanowienie z dnia 27 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2006.78.782 | obwieszczenie z dnia 6 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

M.P.2006.78.781 | obwieszczenie z dnia 24 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.78.780 | obwieszczenie z dnia 26 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Przygotowanie i wprowadzenie w życie Narodowego Programu Wspierania Rodziny.

M.P.2006.78.779 | rezolucja z dnia 26 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Wysokość górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

M.P.2006.75.758 | obwieszczenie z dnia 25 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Służbie Wywiadu Wojskowego.

M.P.2006.75.757 | zarządzenie z dnia 20 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.

M.P.2006.75.756 | zarządzenie z dnia 20 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2006.75.755 | zarządzenie z dnia 26 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Serbia i Czarnogóra-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Warszawa.2006.04.20.

M.P.2006.75.750 | umowa międzynarodowa z dnia 20 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2006 r.

M.P.2006.73.737 | komunikat z dnia 13 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2006 r. w stosunku do września 2000 r.

M.P.2006.73.736 | komunikat z dnia 13 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2006 r.

M.P.2006.73.735 | komunikat z dnia 13 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007.

M.P.2006.73.733 | obwieszczenie z dnia 12 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.73.732 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.73.731 | postanowienie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.73.730 | postanowienie z dnia 27 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.73.729 | postanowienie z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.73.728 | postanowienie z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2006.73.727 | postanowienie z dnia 16 października 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie dowódców rodzajów Sił Zbrojnych.

M.P.2006.73.726 | postanowienie z dnia 29 września 2006 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 50. rocznicy Powstania Węgierskiego.

M.P.2006.73.725 | uchwała z dnia 12 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2006 r.

M.P.2006.74.747 | komunikat z dnia 16 października 2006 r. | Akt utracił moc

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r.

M.P.2006.74.745 | komunikat z dnia 17 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.74.742 | obwieszczenie z dnia 16 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2002-2004.

M.P.2006.74.743 | obwieszczenie z dnia 16 października 2006 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych zarządzeń Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2006.74.741 | zarządzenie z dnia 24 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

M.P.2006.74.740 | zarządzenie z dnia 24 października 2006 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007.

M.P.2006.71.714 | obwieszczenie z dnia 4 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 50 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu.

M.P.2006.70.712 | zarządzenie z dnia 9 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

M.P.2006.70.711 | uchwała z dnia 2 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r.

M.P.2006.72.724 | komunikat z dnia 13 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2006.72.722 | obwieszczenie z dnia 5 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r.

M.P.2006.72.721 | obwieszczenie z dnia 10 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Regulamin Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2006.72.720 | uchwała z dnia 3 października 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie założeń polityki pieniężnej na rok 2007.

M.P.2006.72.719 | uchwała z dnia 27 września 2006 r. | Akt utracił moc