Official Gazette

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2020.451 | postanowienie z dnia 1 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2020.450 | postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.449 | postanowienie z dnia 2 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.448 | postanowienie z dnia 10 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.447 | postanowienie z dnia 24 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.446 | postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.445 | postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.444 | postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2019 r.

M.P.2020.443 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Upamiętnienie 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.

M.P.2020.442 | uchwała z dnia 14 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

75. rocznica utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta".

M.P.2020.441 | uchwała z dnia 14 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.440 | postanowienie z dnia 21 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.439 | postanowienie z dnia 21 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.438 | postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.437 | postanowienie z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.436 | postanowienie z dnia 13 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.435 | postanowienie z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.434 | postanowienie z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.433 | postanowienie z dnia 6 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.431 | postanowienie z dnia 6 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.430 | postanowienie z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.429 | postanowienie z dnia 3 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2020.428 | postanowienie z dnia 3 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałka Senatu.

M.P.2020.427 | uchwała z dnia 13 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wicemarszałka Senatu.

M.P.2020.426 | uchwała z dnia 13 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powierzenie wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

M.P.2020.425 | postanowienie z dnia 14 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2020.424 | obwieszczenie z dnia 13 maja 2020 r. | Akt utracił moc

75. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie.

M.P.2020.423 | uchwała z dnia 13 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2020.419 | obwieszczenie z dnia 13 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Klimatu.

M.P.2020.418 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik rocznej waloryzacji.

M.P.2020.416 | komunikat z dnia 15 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2019 r.

M.P.2020.415 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie "Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej".

M.P.2020.413 | postanowienie z dnia 12 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r.

M.P.2020.412 | komunikat z dnia 12 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

M.P.2020.411 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa dochodów gmin i powiatów w 2019 r. przypadających na jednego mieszkańca.

M.P.2020.408 | obwieszczenie z dnia 6 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2020.407 | obwieszczenie z dnia 10 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Prawomocne złożenie sędziego z urzędu.

M.P.2020.406 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Prawomocne złożenie sędziego z urzędu.

M.P.2020.405 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana uchwały w sprawie Inicjatywy "Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa".

M.P.2020.403 | uchwała z dnia 16 kwietnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich.

M.P.2020.401 | uchwała z dnia 6 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie.

M.P.2020.399 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie.

M.P.2020.398 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.

M.P.2020.397 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Czechy-Polska. Porozumienie o współpracy w dziedzinie lotnictwa wojskowego. Warszawa.2019.08.28.

M.P.2020.395 | umowa międzynarodowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Powierzenie wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

M.P.2020.394 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 24/19.

M.P.2020.391 | wyrok z dnia 29 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Roczna kwota graniczna.

M.P.2020.390 | obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Klimatu lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2020.389 | obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady.

M.P.2020.388 | postanowienie z dnia 24 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.384 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2020 r.

M.P.2020.381 | komunikat z dnia 22 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Wdrażanie dostępności w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.380 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kpt 1/20.

M.P.2020.379 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2020.378 | postanowienie z dnia 10 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2020.377 | postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 2/20.

M.P.2020.376 | wyrok z dnia 20 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

M.P.2020.374 | obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia.

M.P.2020.372 | uchwała z dnia 16 kwietnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.369 | postanowienie z dnia 10 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.368 | postanowienie z dnia 10 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.367 | postanowienie z dnia 10 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2020 r.

M.P.2020.365 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2020.363 | postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2020.362 | postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Międzyresortowy Zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców.

M.P.2020.361 t.j. | zarządzenie z dnia 25 lutego 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący