Official Gazette

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Jana Kazimierza Zubowskiego.

M.P.2006.87.886 | postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Mariana Podrazy.

M.P.2006.87.885 | postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Edwarda Makarego Maniury.

M.P.2006.87.884 | postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Hanny Beaty Gronkiewicz-Waltz.

M.P.2006.87.883 | postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Romana Czepe.

M.P.2006.87.882 | postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Uczczenie ofiar katastrofy w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba".

M.P.2006.87.881 | uchwała z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Wyjaśnienia do Taryfy celnej.

M.P.2006.86.880 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.86.878 | postanowienie z dnia 6 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.86.877 | postanowienie z dnia 6 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.86.876 | postanowienie z dnia 2 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.86.875 | postanowienie z dnia 29 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2006.86.874 | postanowienie z dnia 27 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2006.86.873 | postanowienie z dnia 25 września 2006 r. | Akt indywidualny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2006.85.871 | komunikat z dnia 21 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2007.

M.P.2006.85.868 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2006.85.867 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

M.P.2006.85.866 | zarządzenie z dnia 23 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.85.864 | postanowienie z dnia 28 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.85.863 | postanowienie z dnia 28 września 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senator Elżbiety Gelert.

M.P.2006.85.860 | postanowienie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2006.85.859 | uchwała z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2006.84.853 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2006.84.849 | postanowienie z dnia 22 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.84.848 | postanowienie z dnia 21 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.84.847 | postanowienie z dnia 21 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.84.846 | postanowienie z dnia 14 września 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Sosnowskiego.

M.P.2006.84.845 | postanowienie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Józefa Rojka.

M.P.2006.84.844 | postanowienie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Adama Jana Puzy.

M.P.2006.84.843 | postanowienie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2006.84.842 | uchwała z dnia 17 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2006.83.841 | ogłoszenie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2006.83.840 | ogłoszenie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.83.839 | postanowienie z dnia 21 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.83.838 | postanowienie z dnia 14 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.83.837 | postanowienie z dnia 14 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.83.836 | postanowienie z dnia 14 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.83.835 | postanowienie z dnia 8 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.83.834 | postanowienie z dnia 8 września 2006 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie roku 2007 Rokiem Karola Szymanowskiego.

M.P.2006.83.832 | uchwała z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Wybór wicemarszałka Sejmu.

M.P.2006.83.831 | uchwała z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 50. rocznicy odrodzenia ruchu kaszubskiego.

M.P.2006.83.830 | uchwała z dnia 14 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m[2] powierzchni użytkowej lokalu.

M.P.2006.82.829 | obwieszczenie z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2006.82.827 | postanowienie z dnia 7 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.82.826 | postanowienie z dnia 7 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.82.825 | postanowienie z dnia 7 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.82.824 | postanowienie z dnia 7 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.82.823 | postanowienie z dnia 6 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.82.822 | postanowienie z dnia 6 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.82.821 | postanowienie z dnia 6 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.82.820 | postanowienie z dnia 4 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.82.819 | postanowienie z dnia 4 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2006.82.818 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie.

M.P.2006.82.817 | postanowienie z dnia 13 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2006 r.

M.P.2006.80.814 | komunikat z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2006.80.812 | obwieszczenie z dnia 26 października 2006 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.80.810 | postanowienie z dnia 1 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2006.80.809 | postanowienie z dnia 1 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2006.80.808 | postanowienie z dnia 1 września 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2006.80.807 | postanowienie z dnia 28 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.80.806 | postanowienie z dnia 22 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2006.80.805 | postanowienie z dnia 16 sierpnia 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2006.80.804 | postanowienie z dnia 4 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2006.80.803 | postanowienie z dnia 3 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2006.80.802 | postanowienie z dnia 31 października 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.80.801 | postanowienie z dnia 26 października 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.80.800 | postanowienie z dnia 24 października 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.80.799 | postanowienie z dnia 17 października 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.80.798 | postanowienie z dnia 17 października 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2006.80.797 | postanowienie z dnia 17 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2006.80.796 | postanowienie z dnia 12 października 2006 r. | Akt indywidualny