Official Gazette

Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Rzeszowie.

M.P.2007.15.172 | uchwała z dnia 28 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2007.15.169 | postanowienie z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2007.15.168 | postanowienie z dnia 14 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.15.167 | postanowienie z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.15.166 | postanowienie z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2007.15.165 | postanowienie z dnia 12 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.15.164 | postanowienie z dnia 8 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.15.163 | postanowienie z dnia 7 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.15.162 | postanowienie z dnia 7 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.15.161 | postanowienie z dnia 7 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2007.15.160 | postanowienie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2007.15.159 | postanowienie z dnia 22 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Potrzeba budowy atmosfery wychowawczej w Polsce.

M.P.2007.15.157 | uchwała z dnia 22 lutego 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2007.15.156 | uchwała z dnia 22 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Uwolnienie Aleksandra Kazulina.

M.P.2007.15.155 | rezolucja z dnia 21 lutego 2007 r. | Akt nienormatywny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2007.14.152 | komunikat z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.14.151 | ogłoszenie z dnia 14 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.14.150 | ogłoszenie z dnia 14 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.14.149 | ogłoszenie z dnia 14 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.14.148 | ogłoszenie z dnia 14 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2007.14.147 | ogłoszenie z dnia 14 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2006 r. i w drugim półroczu 2006 r.

M.P.2007.14.146 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2007.14.143 | uchwała z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.14.142 | postanowienie z dnia 4 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2007.14.141 | postanowienie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.14.140 | postanowienie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.14.139 | postanowienie z dnia 8 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 250. rocznicy urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza.

M.P.2007.14.138 | uchwała z dnia 16 lutego 2007 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie uczestników walk w obronie Zamojszczyzny w latach 1942-1944.

M.P.2007.14.137 | uchwała z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2007.13.135 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Litwa-Polska. Porozumienie o otwarciu drogowego przejścia granicznego Berżniki - Kapciamiestis. 2006.09.01.

M.P.2007.13.133 | umowa międzynarodowa z dnia 1 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Kwota bazowa w 2006 r.

M.P.2007.12.126 | komunikat z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2006 r.

M.P.2007.12.125 | komunikat z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2006 r.

M.P.2007.12.124 | komunikat z dnia 9 lutego 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

M.P.2007.12.123 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.

M.P.2007.12.122 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.12.121 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2007-2012.

M.P.2007.12.119 | uchwała z dnia 12 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.12.118 | postanowienie z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.12.117 | postanowienie z dnia 27 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.12.116 | postanowienie z dnia 6 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2007.12.115 | postanowienie z dnia 6 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2007.12.114 | postanowienie z dnia 6 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.12.113 | postanowienie z dnia 6 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.12.112 | postanowienie z dnia 6 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.12.111 | postanowienie z dnia 3 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.10.108 | postanowienie z dnia 6 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.10.107 | postanowienie z dnia 6 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.10.106 | postanowienie z dnia 26 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.10.105 | postanowienie z dnia 26 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.10.104 | postanowienie z dnia 25 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.10.103 | postanowienie z dnia 25 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2007.10.102 | postanowienie z dnia 24 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2007.9.98 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.9.97 | postanowienie z dnia 24 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.9.96 | postanowienie z dnia 24 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.9.95 | postanowienie z dnia 24 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.9.94 | postanowienie z dnia 19 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.9.93 | postanowienie z dnia 18 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.9.92 | postanowienie z dnia 13 października 2006 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2007.8.91 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Wzory sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

M.P.2007.7.90 | komunikat z dnia 19 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.7.86 | obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2007.7.85 | obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny