Official Gazette

Nadanie odznaczenia.

M.P.2007.10.102 | postanowienie z dnia 24 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2007.9.98 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.9.97 | postanowienie z dnia 24 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.9.96 | postanowienie z dnia 24 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.9.95 | postanowienie z dnia 24 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.9.94 | postanowienie z dnia 19 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.9.93 | postanowienie z dnia 18 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.9.92 | postanowienie z dnia 13 października 2006 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2007.8.91 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Wzory sprawozdań dla beneficjentów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

M.P.2007.7.90 | komunikat z dnia 19 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.7.86 | obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2007.7.85 | obwieszczenie z dnia 25 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.6.77 | postanowienie z dnia 12 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.6.76 | postanowienie z dnia 12 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.6.75 | postanowienie z dnia 12 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.6.74 | postanowienie z dnia 12 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.6.73 | postanowienie z dnia 12 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.6.72 | postanowienie z dnia 12 października 2006 r. | Akt indywidualny

Potępienie fałszerstw wyborczych 1947 r. i uczczenie pamięci ofiar komunistycznego terroru.

M.P.2007.6.71 | uchwała z dnia 25 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.5.69 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.

M.P.2007.5.68 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.66 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.65 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.64 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.63 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.62 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.61 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.60 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.59 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.58 | postanowienie z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.57 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.56 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.55 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.54 | postanowienie z dnia 29 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.53 | postanowienie z dnia 28 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.52 | postanowienie z dnia 27 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.51 | postanowienie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.50 | postanowienie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.5.49 | postanowienie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2007.5.48 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w IV kwartale 2006 r.

M.P.2007.4.47 | komunikat z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1 000 kg węgla kamiennego w 2006 r.

M.P.2007.4.46 | komunikat z dnia 15 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2006 r.

M.P.2007.4.43 | komunikat z dnia 15 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2006 r.

M.P.2007.4.42 | komunikat z dnia 15 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2006 r.

M.P.2007.4.41 | komunikat z dnia 15 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2006 r.

M.P.2007.4.38 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2006 r.

M.P.2007.4.37 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2006 r.

M.P.2007.4.35 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2006 r.

M.P.2007.4.34 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2007.4.33 | postanowienie z dnia 24 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.4.32 | postanowienie z dnia 12 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.4.31 | postanowienie z dnia 10 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.4.30 | postanowienie z dnia 9 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2007.4.29 | postanowienie z dnia 6 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.4.28 | postanowienie z dnia 5 października 2006 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie gen. Mariusza Zaruskiego w 140. rocznicę urodzin.

M.P.2007.4.27 | uchwała z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wybór uzupełniający skład Trybunału Stanu.

M.P.2007.4.26 | uchwała z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2007.4.24 | uchwała z dnia 10 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2007.3.23 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

M.P.2007.3.22 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.2.17 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2007.2.15 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.2.14 | postanowienie z dnia 10 października 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.2.13 | postanowienie z dnia 10 października 2006 r. | Akt indywidualny