Official Gazette

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.47.548 | postanowienie z dnia 31 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Kryteria i sposób stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.

M.P.2007.46.547 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2007.46.546 | obwieszczenie z dnia 19 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego.

M.P.2007.46.545 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2007.46.544 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.46.543 | postanowienie z dnia 23 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2007.46.542 | postanowienie z dnia 19 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.46.541 | postanowienie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.46.540 | postanowienie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.46.539 | postanowienie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Regulamin pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

M.P.2007.45.534 | zarządzenie z dnia 23 lipca 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderu.

M.P.2007.45.532 | postanowienie z dnia 26 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.45.531 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.45.530 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.45.529 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.45.528 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.45.527 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2007 r.

M.P.2007.44.526 | komunikat z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2007 r.

M.P.2007.44.525 | komunikat z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007 r.

M.P.2007.44.524 | komunikat z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2007 r.

M.P.2007.44.523 | komunikat z dnia 13 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2007 r.

M.P.2007.44.521 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2007 r.

M.P.2007.44.520 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

M.P.2007.44.518 | zarządzenie z dnia 19 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2007.44.517 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.44.516 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.44.515 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.44.514 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.44.513 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.44.512 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.44.511 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.44.510 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.43.507 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego.

M.P.2007.43.506 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2007.43.505 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2007.43.504 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.43.503 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.43.502 | postanowienie z dnia 12 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.43.501 | postanowienie z dnia 5 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.43.500 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.43.499 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.43.498 | postanowienie z dnia 27 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.43.497 | postanowienie z dnia 27 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.43.496 | postanowienie z dnia 16 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała dywizji.

M.P.2007.43.495 | postanowienie z dnia 5 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2007.43.494 | uchwała z dnia 11 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie roku 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta.

M.P.2007.43.493 | uchwała z dnia 10 lipca 2007 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

M.P.2007.42.487 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Górne i dolne granice stawek opłat eksploatacyjnych na rok 2008.

M.P.2007.42.485 | obwieszczenie z dnia 3 lipca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2007.42.484 | obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2007 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2007.42.483 | obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2007.42.482 | postanowienie z dnia 26 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2007.42.481 | postanowienie z dnia 20 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2007.42.480 | postanowienie z dnia 19 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.42.479 | postanowienie z dnia 16 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.42.478 | postanowienie z dnia 15 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2007.42.477 | postanowienie z dnia 14 marca 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.42.476 | postanowienie z dnia 9 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2007.42.475 | postanowienie z dnia 9 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2007.42.474 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2007.42.473 | postanowienie z dnia 26 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2007.42.472 | postanowienie z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.42.471 | postanowienie z dnia 31 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.42.470 | postanowienie z dnia 30 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.42.469 | postanowienie z dnia 30 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.42.468 | postanowienie z dnia 30 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2007.42.467 | postanowienie z dnia 30 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2007.42.466 | postanowienie z dnia 24 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2007.42.465 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu.

M.P.2007.42.464 | postanowienie z dnia 3 lipca 2007 r. | Akt indywidualny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2006 roku.

M.P.2007.42.463 | uchwała z dnia 29 czerwca 2007 r. | Akt nienormatywny