Official Gazette

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.541 | postanowienie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.540 | postanowienie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.539 | postanowienie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.538 | postanowienie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.536 | postanowienie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.535 | postanowienie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.534 | postanowienie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.533 | postanowienie z dnia 5 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia w sprawie nadania tytułu profesora.

M.P.2020.529 | postanowienie z dnia 21 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2020.528 | postanowienie z dnia 11 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2020.527 | postanowienie z dnia 11 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Prawomocne złożenie sędziego z urzędu.

M.P.2020.525 | obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2020.524 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju.

M.P.2020.516 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana uchwały w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

M.P.2020.515 | uchwała z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.514 | postanowienie z dnia 14 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.513 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Korea Płd.-Polska. Umowa o komunikacji lotniczej. Seul.1991.10.14.

M.P.2020.511 | umowa międzynarodowa z dnia 14 października 1991 r. | Akt obowiązujący

Rola mediów publicznych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.507 | uchwała z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt nienormatywny

Wzywanie do przestrzegania zasady równości wobec prawa.

M.P.2020.506 | uchwała z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Prezesa Sądu Najwyższego.

M.P.2020.505 | postanowienie z dnia 25 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

M.P.2020.504 | postanowienie z dnia 25 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana Regulaminu Senatu.

M.P.2020.500 | uchwała z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Regulaminu Senatu.

M.P.2020.499 | uchwała z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

M.P.2020.498 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Rady monitorowania portfela projektów strategicznych.

M.P.2020.497 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.496 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania.

M.P.2020.495 | uchwała z dnia 4 czerwca 2020 r. | Akt nienormatywny

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2020.489 | komunikat z dnia 3 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.488 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.487 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.486 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.485 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Uczczenie 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.

M.P.2020.484 | uchwała z dnia 28 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i wypiekanie pizzy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.480 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość stawki opłaty na rok 2021 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę.

M.P.2020.479 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.478 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.477 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.476 | uchwała z dnia 28 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.475 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.474 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2019.

M.P.2020.471 | uchwała z dnia 28 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r.

M.P.2020.469 | komunikat z dnia 28 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2020.467 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwot premii i kosztów przejazdu.

M.P.2020.466 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Zdrowia.

M.P.2020.465 | zarządzenie z dnia 25 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczenia.

M.P.2020.463 | postanowienie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.462 | postanowienie z dnia 30 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.461 | postanowienie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.460 | postanowienie z dnia 25 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.459 | postanowienie z dnia 30 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.458 | postanowienie z dnia 13 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.457 | postanowienie z dnia 24 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych.

M.P.2020.456 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.455 | postanowienie z dnia 18 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.454 | postanowienie z dnia 9 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.453 | postanowienie z dnia 9 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.452 | postanowienie z dnia 4 marca 2020 r. | Akt indywidualny