Official Gazette

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.227 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.226 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.225 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.224 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.223 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.222 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.221 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2008.22.220 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

M.P.2008.22.219 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2008.22.218 | obwieszczenie z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

M.P.2008.22.216 | zarządzenie z dnia 5 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2008.22.215 | zarządzenie z dnia 4 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.22.214 | postanowienie z dnia 25 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.22.213 | postanowienie z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

M.P.2008.21.208 | komunikat z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

M.P.2008.21.207 | komunikat z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

250. rocznica urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza (1758-1841).

M.P.2008.21.205 | uchwała z dnia 6 marca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2008.20.204 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu walut wymienialnych.

M.P.2008.19.202 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2007 r.

M.P.2008.19.201 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2008.19.200 | postanowienie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.19.199 | postanowienie z dnia 26 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 55. rocznicy śmierci generała Augusta Emila Fieldorfa - "Nila".

M.P.2008.19.198 | uchwała z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2008.18.193 | komunikat z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.17.186 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Zespół do spraw Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego.

M.P.2008.17.185 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.17.184 | postanowienie z dnia 29 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.17.183 | postanowienie z dnia 22 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.17.182 | postanowienie z dnia 21 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2007 r. i w drugim półroczu 2007 r.

M.P.2008.16.181 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.16.180 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.16.179 | obwieszczenie z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.16.178 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Szczegółowe zasady składania przez wojewodę sprawozdania z wykonywanej działalności.

M.P.2008.16.174 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczenia.

M.P.2008.16.172 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.16.171 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.16.170 | postanowienie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.16.169 | postanowienie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.16.168 | postanowienie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2008.16.167 | postanowienie z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2008.16.166 | postanowienie z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.15.165 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.15.164 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

M.P.2008.15.163 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Koordynacja procesu lizbońskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.15.162 | uchwała z dnia 12 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderu.

M.P.2008.15.161 | postanowienie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.15.160 | postanowienie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.15.159 | postanowienie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.15.158 | postanowienie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.15.157 | postanowienie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.15.156 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.14.153 | postanowienie z dnia 11 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.14.152 | postanowienie z dnia 11 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.14.151 | postanowienie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.14.150 | postanowienie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.14.149 | postanowienie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.14.148 | postanowienie z dnia 3 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich.

M.P.2008.14.147 | uchwała z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2008.14.146 | uchwała z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie roku 2008 Rokiem Niepodległości.

M.P.2008.14.145 | uchwała z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2005 r.

M.P.2008.13.143 | komunikat z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2006 r.

M.P.2008.13.142 | komunikat z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2007 r.

M.P.2008.13.141 | komunikat z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Kwota bazowa w 2007 r.

M.P.2008.13.140 | komunikat z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2007 r.

M.P.2008.13.139 | komunikat z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny