Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.17.182 | postanowienie z dnia 21 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2007 r. i w drugim półroczu 2007 r.

M.P.2008.16.181 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.16.180 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.16.179 | obwieszczenie z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.16.178 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Szczegółowe zasady składania przez wojewodę sprawozdania z wykonywanej działalności.

M.P.2008.16.174 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczenia.

M.P.2008.16.172 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.16.171 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.16.170 | postanowienie z dnia 16 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.16.169 | postanowienie z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.16.168 | postanowienie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2008.16.167 | postanowienie z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2008.16.166 | postanowienie z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.15.165 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.15.164 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

M.P.2008.15.163 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Koordynacja procesu lizbońskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.15.162 | uchwała z dnia 12 lutego 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderu.

M.P.2008.15.161 | postanowienie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.15.160 | postanowienie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.15.159 | postanowienie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.15.158 | postanowienie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.15.157 | postanowienie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.15.156 | postanowienie z dnia 8 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.14.153 | postanowienie z dnia 11 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.14.152 | postanowienie z dnia 11 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.14.151 | postanowienie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.14.150 | postanowienie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.14.149 | postanowienie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.14.148 | postanowienie z dnia 3 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich.

M.P.2008.14.147 | uchwała z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2008.14.146 | uchwała z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie roku 2008 Rokiem Niepodległości.

M.P.2008.14.145 | uchwała z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2005 r.

M.P.2008.13.143 | komunikat z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2006 r.

M.P.2008.13.142 | komunikat z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2007 r.

M.P.2008.13.141 | komunikat z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Kwota bazowa w 2007 r.

M.P.2008.13.140 | komunikat z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2007 r.

M.P.2008.13.139 | komunikat z dnia 11 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Zmiana siedziby Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego "Głos Nadziei".

M.P.2008.13.136 | obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2008.13.135 | obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2008.13.134 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2008.13.128 | postanowienie z dnia 31 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopni oficerskich generałów.

M.P.2008.13.127 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.13.126 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.13.125 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.13.124 | postanowienie z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt indywidualny

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa.

M.P.2008.11.122 | komunikat z dnia 16 stycznia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych.

M.P.2008.11.121 | obwieszczenie z dnia 2 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2008.11.120 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki.

M.P.2008.11.119 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.11.118 | postanowienie z dnia 7 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.11.117 | postanowienie z dnia 5 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Wykaz gmin górniczych.

M.P.2008.10.115 | obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego.

M.P.2008.10.113 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2008.10.112 | postanowienie z dnia 5 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.10.111 | postanowienie z dnia 31 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.10.110 | postanowienie z dnia 30 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.10.109 | postanowienie z dnia 30 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.10.108 | postanowienie z dnia 24 października 2007 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2008.9.105 | obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2007 r.

M.P.2008.8.103 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2007 r.

M.P.2008.8.102 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2008.8.101 | obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt nienormatywny

Dokończenie reformy administracji publicznej oraz zasady prowadzenia prac w tym zakresie.

M.P.2008.8.99 | uchwała z dnia 22 stycznia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.8.98 | postanowienie z dnia 22 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.8.97 | postanowienie z dnia 17 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.8.96 | postanowienie z dnia 17 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.8.95 | postanowienie z dnia 16 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.8.94 | postanowienie z dnia 16 października 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.8.93 | postanowienie z dnia 12 października 2007 r. | Akt indywidualny