Official Gazette

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2020.489 | komunikat z dnia 3 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.488 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.487 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.486 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.485 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Uczczenie 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.

M.P.2020.484 | uchwała z dnia 28 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Przygotowanie i wypiekanie pizzy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2020.480 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość stawki opłaty na rok 2021 za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę.

M.P.2020.479 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.478 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.477 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.476 | uchwała z dnia 28 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.475 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.474 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2019.

M.P.2020.471 | uchwała z dnia 28 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r.

M.P.2020.469 | komunikat z dnia 28 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2020.467 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwot premii i kosztów przejazdu.

M.P.2020.466 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Zdrowia.

M.P.2020.465 | zarządzenie z dnia 25 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczenia.

M.P.2020.463 | postanowienie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.462 | postanowienie z dnia 30 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.461 | postanowienie z dnia 31 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.460 | postanowienie z dnia 25 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.459 | postanowienie z dnia 30 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.458 | postanowienie z dnia 13 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.457 | postanowienie z dnia 24 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych.

M.P.2020.456 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.455 | postanowienie z dnia 18 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.454 | postanowienie z dnia 9 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.453 | postanowienie z dnia 9 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.452 | postanowienie z dnia 4 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2020.451 | postanowienie z dnia 1 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2020.450 | postanowienie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.449 | postanowienie z dnia 2 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.448 | postanowienie z dnia 10 marca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.447 | postanowienie z dnia 24 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.446 | postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.445 | postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.444 | postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2019 r.

M.P.2020.443 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Upamiętnienie 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.

M.P.2020.442 | uchwała z dnia 14 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

75. rocznica utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta".

M.P.2020.441 | uchwała z dnia 14 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.440 | postanowienie z dnia 21 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.439 | postanowienie z dnia 21 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.438 | postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.437 | postanowienie z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.436 | postanowienie z dnia 13 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.435 | postanowienie z dnia 14 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.434 | postanowienie z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.433 | postanowienie z dnia 6 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.431 | postanowienie z dnia 6 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.430 | postanowienie z dnia 11 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2020.429 | postanowienie z dnia 3 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2020.428 | postanowienie z dnia 3 lutego 2020 r. | Akt indywidualny

Wybór wicemarszałka Senatu.

M.P.2020.427 | uchwała z dnia 13 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie wicemarszałka Senatu.

M.P.2020.426 | uchwała z dnia 13 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Powierzenie wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

M.P.2020.425 | postanowienie z dnia 14 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2020.424 | obwieszczenie z dnia 13 maja 2020 r. | Akt utracił moc

75. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie.

M.P.2020.423 | uchwała z dnia 13 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2020.419 | obwieszczenie z dnia 13 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Klimatu.

M.P.2020.418 | zarządzenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik rocznej waloryzacji.

M.P.2020.416 | komunikat z dnia 15 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2019 r.

M.P.2020.415 | obwieszczenie z dnia 15 maja 2020 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie "Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej".

M.P.2020.413 | postanowienie z dnia 12 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r.

M.P.2020.412 | komunikat z dnia 12 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

M.P.2020.411 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa dochodów gmin i powiatów w 2019 r. przypadających na jednego mieszkańca.

M.P.2020.408 | obwieszczenie z dnia 6 maja 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2020.407 | obwieszczenie z dnia 10 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Prawomocne złożenie sędziego z urzędu.

M.P.2020.406 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt indywidualny

Prawomocne złożenie sędziego z urzędu.

M.P.2020.405 | obwieszczenie z dnia 4 maja 2020 r. | Akt indywidualny