Monitor Polski

Wydanie Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2009.48.705 | postanowienie z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2009 r.

M.P.2009.47.704 | komunikat z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2009 r.

M.P.2009.47.703 | komunikat z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r.

M.P.2009.47.702 | komunikat z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2009 r.

M.P.2009.47.701 | komunikat z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2009.47.698 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

M.P.2009.47.697 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2009.47.696 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2009 r.

M.P.2009.47.695 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2009 r.

M.P.2009.47.694 | obwieszczenie z dnia 20 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

M.P.2009.47.692 | obwieszczenie z dnia 2 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2009.47.691 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wykaz zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami.

M.P.2009.47.690 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu.

M.P.2009.47.688 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Międzyresortowy Zespół do spraw Kolejnictwa.

M.P.2009.47.687 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Uczczenie pamięci Wojciecha Korfantego.

M.P.2009.47.685 | uchwała z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Tragiczny los Polaków na Kresach Wschodnich.

M.P.2009.47.684 | uchwała z dnia 15 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 4/08.

M.P.2009.46.683 | wyrok z dnia 16 lipca 2009 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2009.46.681 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2009.46.680 | postanowienie z dnia 15 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.46.679 | postanowienie z dnia 15 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.46.678 | postanowienie z dnia 15 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.46.677 | postanowienie z dnia 13 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.46.676 | postanowienie z dnia 13 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie ofiar zbrodni dokonanych w latach 1937-1939 na Polakach zamieszkałych w ZSRR.

M.P.2009.46.675 | uchwała z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

M.P.2009.45.674 | sprawozdanie z dnia 22 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Wykaz gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji.

M.P.2009.44.673 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt obowiązujący

Krajowy Program Restrukturyzacji.

M.P.2009.44.672 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2009.43.669 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2009.43.668 | postanowienie z dnia 13 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.43.667 | postanowienie z dnia 12 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.43.666 | postanowienie z dnia 8 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.43.665 | postanowienie z dnia 8 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.43.664 | postanowienie z dnia 8 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2009.43.663 | postanowienie z dnia 7 lipca 2009 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2009.42.662 | obwieszczenie z dnia 6 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2009.42.659 | postanowienie z dnia 8 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.42.658 | postanowienie z dnia 8 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.42.657 | postanowienie z dnia 7 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.42.656 | postanowienie z dnia 7 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2009.42.655 | postanowienie z dnia 5 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.41.651 | postanowienie z dnia 3 maja 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.41.650 | postanowienie z dnia 30 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.41.649 | postanowienie z dnia 29 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu wojskowego.

M.P.2009.41.648 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.41.647 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 440-lecia Unii Lubelskiej.

M.P.2009.41.646 | uchwała z dnia 2 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 90. rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego.

M.P.2009.41.645 | uchwała z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt nienormatywny

Zm.: ogłoszenie o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.40.643 | ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ogłoszenie o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.40.642 | ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ogłoszenie o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.40.641 | ogłoszenie z dnia 29 czerwca 2009 r. | Akt jednorazowy

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.40.640 | ogłoszenie z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.40.639 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2009 r. | Akt nienormatywny

Międzyresortowy Zespół do spraw Dwustronnych Umów o Popieraniu i Ochronie Inwestycji.

M.P.2009.40.638 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń wojskowych.

M.P.2009.40.637 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów wojskowych.

M.P.2009.40.636 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2009.40.635 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.40.634 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2009.40.633 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.40.632 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.40.631 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.40.630 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.40.629 | postanowienie z dnia 20 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2009.40.628 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu.

M.P.2009.40.627 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Jana Karskiego w 95. rocznicę Jego urodzin.

M.P.2009.40.626 | uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt nienormatywny

Zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości.

M.P.2009.39.625 | komunikat z dnia 15 czerwca 2009 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.39.624 | ogłoszenie z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.39.623 | ogłoszenie z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2009.39.622 | ogłoszenie z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt utracił moc

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2007 r.

M.P.2009.39.621 | obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.39.620 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2009.39.617 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.39.616 | postanowienie z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2009.39.615 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny