Official Gazette

Nadanie orderu.

M.P.2009.29.415 | postanowienie z dnia 24 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.29.414 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.29.413 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.29.412 | postanowienie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.29.411 | postanowienie z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.29.410 | postanowienie z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.29.409 | postanowienie z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.29.408 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.29.407 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2009.29.406 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.29.405 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.29.404 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.29.403 | postanowienie z dnia 12 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.29.402 | postanowienie z dnia 10 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.29.401 | postanowienie z dnia 10 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń wojskowych.

M.P.2009.29.400 | postanowienie z dnia 8 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.29.399 | postanowienie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.29.398 | postanowienie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2009.28.397 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2009.28.396 | obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.28.393 | postanowienie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.28.392 | postanowienie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.28.391 | postanowienie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2009.28.390 | postanowienie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.28.389 | postanowienie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.28.388 | postanowienie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń wojskowych.

M.P.2009.28.387 | postanowienie z dnia 26 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.28.386 | postanowienie z dnia 26 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.28.385 | postanowienie z dnia 24 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.28.384 | postanowienie z dnia 3 września 2008 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci wielkiego Polaka Stefana Korbońskiego (1901-1989).

M.P.2009.28.383 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2009.27.377 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2009.27.375 | postanowienie z dnia 19 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.27.374 | postanowienie z dnia 19 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.27.373 | postanowienie z dnia 18 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.27.372 | postanowienie z dnia 14 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.27.371 | postanowienie z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.27.370 | postanowienie z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.27.369 | postanowienie z dnia 10 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń wojskowych.

M.P.2009.27.368 | postanowienie z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.27.367 | postanowienie z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.27.366 | postanowienie z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.27.365 | postanowienie z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.27.364 | postanowienie z dnia 6 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.27.363 | postanowienie z dnia 31 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.27.362 | postanowienie z dnia 28 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.27.361 | postanowienie z dnia 28 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.27.360 | postanowienie z dnia 24 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.27.359 | postanowienie z dnia 24 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.27.358 | postanowienie z dnia 23 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.27.357 | postanowienie z dnia 22 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.27.356 | postanowienie z dnia 22 października 2008 r. | Akt indywidualny

Sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2008 r.

M.P.2009.26.355 | komunikat z dnia 14 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wydane decyzje w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2009.25.352 | komunikat z dnia 3 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.2009.25.350 | postanowienie z dnia 21 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.25.349 | postanowienie z dnia 20 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.25.348 | postanowienie z dnia 20 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.25.347 | postanowienie z dnia 17 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.25.346 | postanowienie z dnia 17 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.25.345 | postanowienie z dnia 15 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.25.344 | postanowienie z dnia 14 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.25.343 | postanowienie z dnia 14 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.25.342 | postanowienie z dnia 10 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.25.341 | postanowienie z dnia 9 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.25.340 | postanowienie z dnia 8 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.25.339 | postanowienie z dnia 8 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.25.338 | postanowienie z dnia 8 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.25.337 | postanowienie z dnia 8 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.25.336 | postanowienie z dnia 8 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.25.335 | postanowienie z dnia 7 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2009.25.334 | postanowienie z dnia 1 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2009.25.333 | postanowienie z dnia 1 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2009.25.332 | postanowienie z dnia 1 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2009.25.331 | postanowienie z dnia 1 października 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2009.25.330 | postanowienie z dnia 3 kwietnia 2009 r. | Akt indywidualny

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2009 r.

M.P.2009.24.329 | komunikat z dnia 16 kwietnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2009 r.

M.P.2009.24.328 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2009 r. w stosunku do marca 2003 r.

M.P.2009.24.327 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2009 r.

M.P.2009.24.326 | komunikat z dnia 15 kwietnia 2009 r. | Akt nienormatywny