Monitor Polski

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2020.993 | postanowienie z dnia 21 września 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2020.992 | postanowienie z dnia 21 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.991 | postanowienie z dnia 21 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.990 | postanowienie z dnia 16 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.989 | postanowienie z dnia 10 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2020.988 | postanowienie z dnia 8 września 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.987 | postanowienie z dnia 5 października 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego.

M.P.2020.986 | zarządzenie z dnia 14 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2020 r.

M.P.2020.984 | komunikat z dnia 15 października 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2020.981 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.980 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.979 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.978 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2020.977 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Aktywów Państwowych.

M.P.2020.976 | zarządzenie z dnia 19 października 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2020.975 | zarządzenie z dnia 19 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2020.974 | postanowienie z dnia 19 października 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2020.973 | postanowienie z dnia 19 października 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2020.972 | postanowienie z dnia 19 października 2020 r. | Akt indywidualny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2020.971 | ogłoszenie z dnia 5 października 2020 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2020.970 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2020.969 | postanowienie z dnia 15 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.968 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.967 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.966 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2020 r.

M.P.2020.965 | komunikat z dnia 15 października 2020 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej.

M.P.2020.964 | zarządzenie z dnia 16 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.963 | postanowienie z dnia 7 października 2020 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2020.962 | postanowienie z dnia 7 października 2020 r. | Akt indywidualny

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021.

M.P.2020.961 | obwieszczenie z dnia 9 września 2020 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2020.959 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.958 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2020.957 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.956 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2020.955 | postanowienie z dnia 13 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Wysokość opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2021 r.

M.P.2020.954 | ogłoszenie z dnia 12 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Filipiny-Polska. Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej. Manila.1993.07.01.

M.P.2020.951 | umowa międzynarodowa z dnia 1 lipca 1993 r. | Akt obowiązujący

Aktualizacja programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej".

M.P.2020.946 | uchwała z dnia 2 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r.

M.P.2020.943 | komunikat z dnia 15 października 2020 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2020.942 | obwieszczenie z dnia 5 października 2020 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2020.941 | uchwała z dnia 30 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie Ignacego Łyskowskiego w 200. rocznicę urodzin.

M.P.2020.938 | uchwała z dnia 7 października 2020 r. | Akt nienormatywny

Wysokość stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.

M.P.2020.934 | obwieszczenie z dnia 5 października 2020 r. | Akt jednorazowy

45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

M.P.2020.933 | uchwała z dnia 29 września 2020 r. | Akt nienormatywny

Nadanie stopnia generała brygady.

M.P.2020.932 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała brygady Służby Wywiadu Wojskowego.

M.P.2020.931 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

M.P.2020.930 | postanowienie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Wysokość stawki opłaty legalizacyjnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r.

M.P.2020.929 | obwieszczenie z dnia 5 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2020.928 | postanowienie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2020.927 | postanowienie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2020.926 | postanowienie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Zdrowia.

M.P.2020.924 | zarządzenie z dnia 8 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Wysokość stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.

M.P.2020.922 | obwieszczenie z dnia 5 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Komunikacja lotnicza pomiędzy i poza ich odnośnymi terytoriami. Warszawa.1993.09.03.

M.P.2020.920 | umowa z dnia 3 września 1993 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2020.919 | zarządzenie z dnia 7 października 2020 r. | Akt jednorazowy

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

M.P.2020.918 | zarządzenie z dnia 9 października 2020 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2020.917 | postanowienie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2020.916 | postanowienie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2020.915 | postanowienie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady.

M.P.2020.914 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2020 r. | Akt indywidualny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2020.913 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Mianowanie na stopień generała broni.

M.P.2020.912 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r. | Akt indywidualny

Japonia-Polska. Umowa o transporcie lotniczym. Tokio.1994.12.07.

M.P.2020.910 | umowa międzynarodowa z dnia 7 grudnia 1994 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2020.908 | postanowienie z dnia 16 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2020.907 | postanowienie z dnia 14 września 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2020.906 | postanowienie z dnia 14 września 2020 r. | Akt indywidualny